Gå till innehållet
Hae sivustolta

Anvisningar och råd

Småproduktion

Allt fler konsumenter och bolag är intresserade av ett eget solel- eller något annat småproduktionssystem.

Läs mer

Kabelvisning och råd om trädfällning

Innan du inleder jordschaktningsarbeten ska du försäkra dig om att det inte löper elkablar eller jordningskablar i marken längs rutten. Du kan också fråga om råd från vår avgiftsfria trädfällningsrådgivning.

Läs mer

Elmätning med en fjärravläst mätare

Tack vare fjärravläsningen överförs dina elanvändningsuppgifter automatiskt till oss och elräkningarna baserar sig på den faktiska förbrukningen.

Läs mer

Anslutningspunkt, anslutningsledning och mätcentral

Läs mer

Säkerställande av icke-diskriminering

Läs mer

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä