Gå till innehållet
Hae sivustolta

En bra fråga: Hur mycket påverkar olika stark köld hemmets elförbrukning?

10.1.2024

Sakkunnigbolaget Motiva har uppskattat att en uppgång på 15 procent i graddagen för uppvärmning innebär enligt en grov uppskattning en ökning på cirka 15 procent i hushållets behov av uppvärmningsenergi.

Största delen av energin som byggnader förbrukar används till att värma upp utrymmen och bruksvatten. Uppvärmningsbehovet i byggnader varierar årligen enligt vädret och detta påverkar energiförbrukningen, även om det inte har skett några förändringar i energieffektiviteten.

Svaren har getts av energirådgivare Anna-Maria Rauhala, energianeuvonta@ramboll.fi

När man funderar på hur energieffektiv en fastighet är och jämför förbrukningen av uppvärmningsenergi under olika år måste energiförbrukning först normeras, dvs. väderkorrigeras. Med hjälp av normerad förbrukning kan vi jämföra förbrukningen i samma byggnader under olika månader eller år och den specifika förbrukningen i byggnader som är belägna i olika kommuner. Vid normering omvandlas förbrukningen av uppvärmning så att den motsvarar värmebehovet enligt temperaturerna under ett så kallat ”normalår” som Meteorologiska institutet har fastställt.

Graddagen för uppvärmning (tidigare benämning graddagstal) är ett viktigt begrepp vid bedömning av en byggnads uppvärmningsbehov. Detta grundar sig på ett antagande att en byggnads energiförbrukning i det närmaste är jämförbar med differensen mellan inomhus- och utomhustemperaturerna. Graddagen för uppvärmning erhålls genom att räkna samman differensen mellan de dagliga inomhus- och utomhustemperaturerna under respektive månad. Graddagen för uppvärmning för en månad är summan av graddagarna för uppvärmning för dygnen, graddagen för uppvärmning för ett år är på motsvarande vis summan av de månatliga graddagarna för uppvärmning. Ju kallare året är desto större är graddagen för uppvärmning för ifrågavarande år. Antaget värde för differensen mellan inomhustemperaturen och utomhustemperaturen i graddagen för uppvärmning under ett ”normalår” är +17ºC.

Meteorologiska institutet beräknar graddagen för uppvärmning månatligen för 16 så kallade referensorter här>>


Energimyndigheten finansierar energirådgivning i samtliga landskap i Fastlandsfinland. Ramboll Finland ger energirådgivning till konsumenter, kommuner och små och medelstora företag i Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland. Du når oss bäst per epost energianeuvonta@ramboll.fi.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä