Gå till innehållet
Hae sivustolta

Så här förbereder du dig på elavbrott

Orsaken till elavbrottet kan ofta ses med blotta ögat. Orsaken till elavbrottet kan vara vind, storm, häftigt snöfall eller åska. Vid klart väder kan orsaken vara att ett litet djur har stött ihop med luftledningen eller att ett träd har fallit över linjen.

Elstörningarna uppstår i antingen den egna fastigheten, lågspänningsnätet eller mellanspänningsnätet. Ansvaret mellan kunden och elbolaget delas vid anslutningspunkten för lågspänningsledningen.

När elstörningar uppstår ska du göra så här

När en del av fastigheten har blivit utan elektricitet: till exempel en av huvudsäkringarna har brunnit eller en av lågspänningsfaserna har gått av.

 • Kontrollera huvudsäkringarna och de övriga säkringarna och byt ut dem om det behövs.
 • Kontrollera lågspänningsledningarna i fastigheten och kontakta vid behov en elentreprenör.
 • Fråga grannen om de har samma problem.
 • Ring elbolagets felanmälningsnummer.

Om lamporna lyser klarare eller mer dämpat när du använder en annan elapparat: det är möjligt att PEN-ledningen i lågspänningsledningen har gått av.

 • Koppla huvudströmbrytaren till 0-läge för att undvika risk för överspänning.
 • Kontrollera lågspänningsledningarna i fastigheten och kontakta vid behov en elentreprenör.
 • Ring elbolagets felanmälningsnummer. Om du misstänker nollfel när det stormar ska du alltid kontakta feljouren. Den sannolikaste orsaken är att ett träd har fallit över ledningen och att nolledningen har gått av.
 • Om elektriciteten är av på ett stort område handlar det om ett fel i mellanspänningen.
 • Elbolaget känner till felet. Vänta på att elektriciteten kommer tillbaka.
 • Du får mer information om omfattningen av och längden på avbrottet på Häiriönetti/Störningsnätet och på HäiriöInfo/StörningsInfo på felanmälningsnumret 05 7780 222.

Du hittar även stora mängder nyttig information om elstörningar på webbplatsen för Centralen för främjande av elsäkerheten STEK.
Läs även Försvarsministeriet publikation Pahasti poikki, Näin selviät pitkästä sähkökatkoksesta (övers. Allt är brutet, Så här klarar du dig genom ett långt elavbrott, på finska). 

Pahasti poikki, näin selviät pitkästä sähkökatkosta

Var förberedd på elavbrott

Ha till hands i fall av ett elavbrott

 • en ficklampa
 • ljus och tändstickor
 • en batteridriven radio
 • batterier för både radion och ficklampan
 • reservsäkringar
 • brännved om det finns en öppen spis eller vedugn i hemmet

Pacera dessa så att du hittar dem också i mörker.

Glöm inte det här

 • Beställ information om elstörningar till din mobil och/eller e-post. Ta i användning vår avgiftsfria SMS-tjänst som ger dig information om elavbrottet. Vi skickar information om orsaken till elavbrottet och dess uppskattade längd. Du kan ta tjänsten i användning på Online-tjänsten.
 • Se till att du har ett reservsystem för uppvärmning.  Om du bygger ett hus lönar det sig att bygga en ackumulerande eldstad och alltid ha tillräckligt med torr brännved till hands. Ett reservvärmesystem är nödvändigt särskilt i hus utrustade med vattencirkulerande värmesystem. I sådana hus kan elavbrott i värsta fall leda till att värmedistributionssystemet fryser och tar skada.
 • Fyll på ditt vedlager på MottiNetti
 • Skaffa reservkraft. Jordbruksfastigheter förbereder sig enklast för avbrott genom att skaffa beredskap för reservkraft till gården. Vår tekniska kundtjänst ger råd i frågor som handlar om anskaffning och användning av reservkraft.
 • Bra åskskydd. Datorer och andra ömtåliga datorstyrda apparater är känsliga för spänningstoppar och spänningsvariationer. Utanför tätorter där elektriciteten leds via luftledningar kan du skydda  anordningarna på två nivåer:
  • Finskydd för olika apparater eller utrustning som monteras i elcentralen eller i vägguttag (du kan själv montera överspänningsskydd som sätts in i vägguttag)
  • Vår tekniska kundtjänst ger dig mer information om överspänningsskydd.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä