Gå till innehållet
Hae sivustolta

Tilläggsisolera, men planera väl och utför arbetet på byggnadens egna villkor

26.7.2023

Värmen rymmer alltid uppåt och därför är vindsbjälklaget ett förnuftigt mål för tilläggsisolering. När du renoverar – och redan innan du fattar beslut om tilläggsisolering – lönar det sig att studera husets konstruktioner och funktion närmare. Det gäller att välja lösningarna utgående från det egna objektet och inte på basis av grannarnas eller vännernas erfarenheter. Bra planering är en grundförutsättning för framgång.

– De största inbesparingarna i uppvärmningsutgifterna kommer från en måttlig sänkning av rumstemperaturen. Ett vanligt hinder för en sänkning är känslan av drag som får dig att frysa och öka värmen i värmeelementet i onödan. Det är möjligt att minska känslan av drag genom tätning eller tilläggsisolering.

– Värmen rymmer alltid uppåt och därför är vindsbjälklaget ett förnuftigt mål för tilläggsisolering. Visserligen finns det inte alltid ett vindsutrymme eller utrymmet går inte att nå. Det drar även från dörrar och fönster som behöver tätas eller från fogarna i knutarna. Använd en infrarödtermometer på en kall dag för att ta reda på vilka ställen i byggnaden som läcker. Det lönar sig att använda termometern nedanför fönstren, kring fönsterkarmarna och -hörnen.

Studera ditt hus närmare, ta en expert till hjälp

– När du planerar en renovering är det en god idé att studera mer ingående husets konstruktioner och funktion. Kontrollera isoleringsmaterialets skick. Kika under fönstren om isoleringsmaterialet har hasat ner. Det lönar sig att göra det här särskilt i äldre hus i vilka sågspån används som isoleringsmaterial. Den nödvändiga vädringen måste bevaras och materialen vara passliga. Ett gammalt hus har inte någon fuktspärr och det är viktigt att det får andas. Väggens konstruktion är tätast på insidan och den ska glesna i riktning utåt. Om man lägger en alltför tät isolering på väggens ytteryta eller glömmer ventilationsutrymmet från vindsbjälklaget, kondenseras ångan på fel ställe och sågspånet eller träet i väggarna kan snabbt förvandlas till mylla. I nyare hus fungerar konstruktionerna naturligtvis på ett annat sätt. Av den orsaken är det av väsentlig vikt att anlita en planerare som förstår sig på konstruktionen och fysikaliteten hos just ditt hus.

Inte samma fel som på 1970-talet

– Under den föregående energikrisen gjordes många ödesdigra fel i renoveringar. Ventilationen täpptes till genom att tejpa över ventilationsventilerna eller så användes material som inte passade för objektet. Senast förra sommaren öppnade jag ett ställe där väggkonstruktionen var nerifrån murken över en sträcka på en meter. I samband med ett tidigare byte av golvplankor hade anslutningen mellan väggen och golvet tilläggsisolerats med glasull som lämpar sig dåligt för platser till vilka det kan ledas fukt. I det här objektet hade det samlats fukt bland annat på grund av en bristfällig luftsluss. Glasull torkar av sig själv endast i upprätt ställning. Glasullen hade behållit fukten som samlats och fått materialet runt det att murkna. Även om avsikten var god hade valet av fel isolering åstadkommit förstörelse. I gamla hus tål träfiber, lin och hampa fukt mycket bättre. Det är viktigt att vara insatt i det egna husets funktion och utföra renoveringen med respekt för den tidens byggnadssätt.

Tips för den som funderar på tilläggsisolering

  • Studera funktionen och situationen hos ditt hus mer ingående, speciellt i gamla byggnader. Kontrollera isoleringens skick i förväg.
  • Planera först. Anlita ett byggproffs som förstår sig på byggnadstekniken som användes när ditt hus byggdes. Samma lösning som hos grannen lämpar sig inte nödvändigtvis för ditt hus.
  • Använd rätt material och undvik onödiga renoveringar. Det är inte absolut nödvändigt att byta husets yttre brädfodring även om den saknar en luftspringa enligt gällande bestämmelser, om konstruktionen i övrigt är i skick, valet av rätt målfärg medräknat. Respektera det gamla byggnadssättet.

Vilja Schepel är proffs på byggande och hon har blivit bekant från TV-programmet Huvila & Huussi. Hennes företag utför byggarbetena i renoveringsobjekten i programmet vilka resulterar i otroliga förändringar i objekten. Utöver att arbeta inför kameror är Vilja insatt i traditionellt byggande och gamla hus ligger nära hennes hjärta. Nu ger Vilja våra läsare praktiska tips om energirenoveringar och om att spara energi.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä