Gå till innehållet
Hae sivustolta

Anslutningspunkt, anslutningsledning och mätcentral

Anslutningspunkt

Anslutningspunkten som avtalats i anslutningsavtalet utgör gränsen mellan elinstallationerna för elnätbolaget och den som ansluter sig. Kymmenedalens Elnät Ab svarar för distribution av el och dess kvalitet ända till och med anslutningspunkten. Planering, byggande och underhåll av ledningar och installationer vidare från denna punkt faller på elanslutningens ägares ansvar. Endast en elmontör som har nödvändiga entreprenadtillstånd kan utföra elinstallationer. Anslutningspunkten i ett luftledningsnät är en stolpe eller tomtgränsen, i jordkabelnätet ett kabelskåp som står vid tomtgränsen eller själva tomtgränsen.

Liittämiskohta pylväs tai jakokaappi(999,8 kB)

Liittämiskohta ilmajohdon pylväs(1,0 MB)

Liittämiskohta tontin raja(954,5 kB)

Anslutningsledning

Med en anslutningsledning avses en markkabel som har installerats från anslutningspunkten till kundens mätcentral. Anslutningsledningen och installeringen av den ingår inte i anslutningsavgiften. Anslutningsledningen ska dimensioneras enligt Kymmenedalens Elnät Ab:s anvisningar och skyddas i enlighet med elsäkerhetsstandarderna. När du börjar gräva ett kabeldike ska du försäkra dig om att det inte löper några ledningar som dragits tidigare i marken längs den linje där du planerar att gräva. Kabeldjupet är i allmänhet 0,7 m utan tilläggsskydd. Be om ytterligare anvisningar om skyddande av din elentreprenör. I anslutning till mätcentralen ska installeras jordning som kan installeras i kabeldiket, om det är nödvändigt.

Liittymiskaapelin suojaaminen kalliolla(1,0 MB)

Maadoituksen toteutus ohje(154,7 kB)

Mätcentral

Mätcentralen ska installeras utomhus eller i ett separat utrymme till vilket Kymmenedalens Elnät Ab:s representant har tillträde. Det ska inte vara möjligt att från utrymmet gå in i byggnaden. Det är inte tillåtet att montera mätcentralen på nätbolagets stolpe.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä