Gå till innehållet
Hae sivustolta

Prislista för nättjänst av produktion

Kymmenedalens Elnät Ab:s nättjänstavgifter för elproduktion och förbrukning av egen produktion 0,04–20 kV:

Inmatning i nätet

  • Energiavgift 0,07 cent/kWh (moms 0 %)
  • Energiavgift 0,0868 cent/kWh (moms 24 %)

Uttag ur nätet (förbrukning)

  • Enligt gällande prislista för nättjänst av el

Reaktiv ström

  • Avgiften för reaktiv effekt baserar sig på en månatlig reaktiv effekttopp reducerad med 20 % av mängden aktiv effekt för samma månad (uttag/inmatning).
  • Avgiften för reaktiv ström är samma som för lågspännings- och mellanspänningsprodukte ir prislistan för nättjänst.

1 MVA och större produktionsanläggningar

Avgifterna för förbrukning av egen produktion fastställs enligt Fingrid Abp:s gällande prislista. Övriga avgifter uppbärs enligt gällande prislista för serviceavgifter.

Vid elproduktion och förbrukning av egen produktion iakttas följande villkor:

Nättjänstvillkor

Bilaga till nättjänstvillkoren

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä