Gå till innehållet
Hae sivustolta

Känner du igen ett nollfel? Vet du hur du skall gå till väga?

24.1.2024

Nollfel är en situation då det uppstår ett brott på nolledningen och spänningen i elnätet kan stiga på ett farligt sätt från 230 volt till 400 volt. Ett nollfel kan söndra elapparater i hemmet eller orsaka en eldsvåda eller risk för elstöt. Här kan du läsa om hur du känner igen ett nollfel och förebygger farliga situationer.

Ett nollfel kan orsakas till exempel av ett träd som fallit på en ellinje i stormen och som bryter av hängspiralkabelns bärlina från vilken ledningarna hänger mellan stolparna. Den här kabeln av metall, PEN-ledaren, fungerar som skyddsjords- och nolledare i lågspänningsnätet. Om nolledaren bryts av uppstår risk för en allvarlig elstöt om man går nära ledarna. En ökning av spänningen kan ge upphov till risk för elstöt i byggnader och dessutom söndra elapparater i hemmet. Ett nollfel kan även orsaka risk för eldsvåda. Det går att minska på följderna genom att se till att jordningen i byggnaden är i gott skick och tillräcklig. En elentreprenör hjälper med den saken.

Så här känner du igen ett nollfel

  • En del av ljusen lyser ovanligt starkt eller vissa ljus lyser svagare än normalt. Ljusets styrka varierar speciellt när andra elapparater slås på eller släcks.
  • Elapparaterna fungerar underligt, lampor kan gå sönder.
  • Det hörs knastrande och smällande ljud från elcentralen och du kan eventuellt känna lukten av bränt.
  • Du får en elstöt från en apparat med metallhölje, ett diskbord av metall eller elcentralens stomme.

Gör så här, om du misstänker ett nollfel

  1. Koppla huvudströmbrytaren till 0-läge för att undvika risk för överspänning. Var försiktig och använd exempelvis torra läder- eller gummihandskar när du kopplar bort strömmen eftersom elcentralens metallstomme kan vara spänningsförande. Även skor med gummisula och en gummi/plastmatta under fötterna minskar på risken för en elstöt. Öppna elskåpet med en hand. Om det är tydligt att elcentralen är spänningsförande eller du får en elstöt från centralen, ska du inte själv öppna centralen.
  2. Ring elbolagets felanmälningsnummer. Observera att det kan uppstå hård belastning i tjänsten i samband med stormsituationer.

Vår feltjänst betjänar dygnet runt på nummer (05) 778 0222.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä