Gå till innehållet
Hae sivustolta

Kymmenedalens Elnät Ab serviceprislista

Prislista 1.5.2022

Avbrytande av elleverans

moms 0% moms 24 %
Avgift för avbrytande av elleverans
Privatkunder exkl. moms
48,00 € 59,52 €

Mätningsavgifter

moms 0 % moms 24 %
Första tillkoppling på nytt förbrukningsställe avgiftsfri avgiftsfri
Byte och kontroll av mätare 193,55 € 240,00 €
Åtgärdsavgift för mätning kontroll, byte, flyttning av mätare, koppling av pulskabel eller annat mätinstallationsarbete 112,90 € 140,00 €

Avgifter för byggplatscentral

moms 0 % moms 24 %
Leverans av byggplatscentral (installation eller frånkoppling) leveranstid fem arbetsdagar 161,29 € 200,00 €
leveranstid två arbetsdagar 225,81 € 280,00 €
Förflyttning av byggplatscentral 161,29 € 200,00 €
Hyra för byggplatscentral 3 x 25 A 1,29 € 1,60 € / dygn
3 x 3563 A 2,02 € 2,50 € / dygn

Avgifter för övriga tjänsten

moms 0 %  moms 24 %
Besök av feltjänsten besök av feltjänsten/fastställande av fel i kundens anläggningar och små reparationer 80,65 € 100,00 €
Andra servicebesök småskaligt arbete på elnätet som avtalats med kunden 112,90 € 140,00 €
Hänglås 16,13 € 20,00 €
Låspatron 104,84 € 130,00 €

Överlåtelse av information om förbrukningsställe

Vi uppbär en avgift enligt timpris för uppgifter om förbrukningsställe och timmar.

Fakturerings- och indrivningsavgifter

moms 0 %                 moms 24 %
Beställning av utskrift sändning av en kopia av faktura, avtal och andra utskrifter 4,03 € 5,00 €
Extra faktura utskrift och sändning av en extra faktura begärts av kunden 8,06 € 10,00 €
Timtaxa andra utskrifter/utredningsarbete baserat på förbrukat tid
(min. 1/2 h), ), utredning och sändning av uppgifter om timmar och förbrukningsställe
46,77 € / h 58,00 € / h
Fakturering När avtalet för elförbrukningsstället löper ut faktureras eller återbetalas inte sluträkningar under fem euro.
Dröjsmålsränta enligt räntelagen
Betalningspåminnelse Privatkunder (exkl. moms) 5,00 € / st. 5,00 € / st.
Företagskunder (exkl. moms) 12,00 € / st. 12,00 € / st.
Avgift för avbrytande av elleverans avbrytande av elleverans 48,00 € 59,52 €
Återinkoppling avgiftsfri, beställningar på vardagar före kl. 15.30

Avgiftsfria tjänster

Råd om trädfällning Rådgivning när ett träd som ska fällas riskerar att skada elledningar.
Rådgivning om var jordkablar har lagts ut Större objekt debiteras per arbetstimme.
Utredning av problem i elkvaliteten
Rådgivning om elförbrukning
Lån av förbrukningsmätare
Online-tjänster
Störningsmeddelandetjänsten

För två arbetsuppgifter som utförts samtidigt debiteras inte den mindre serviceavgiften.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä