Gå till innehållet
Hae sivustolta

Elmätning med en fjärravläst mätare

Vi mäter din elanvändning med en fjärravläst elmätare. Vi läser mätaren en gång om dygnet och via vår online-tjänst kan du även själv följa upp din elanvändning. Tack vare fjärravläsningen överförs dina elanvändningsuppgifter automatiskt till oss och elräkningarna baserar sig på den faktiska förbrukningen.

Avstängning av el från en fastighet (sommarbostäder)

Om du brukar stänga av elektriciteten i din sommarbostad över vintern ska du göra det med avstängnings-/kopplingsanordningen i elmätaren och inte från huvudströmbrytaren i elcentralen. Anvisningar för avstängning av elektriciteten kan du läsa på elmätaren eller i bifogade bruksanvisningar för mätaren.

Under pågående elarbeten ska du dock alltid stänga av elektriciteten från huvudströmbrytaren och ta loss säkringarna till arbetsobjektet.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä