Gå till innehållet
Hae sivustolta

Det finns ingen patentlösning för en fönsterrenovering

16.11.2022

– Varje objekt är så individuellt att det inte finns ett allmänt tillämpligt råd för genomförandet. Utgångspunkten är naturligtvis fönstrens och hela byggnadens skick och de mål som uppställs för renoveringen.

– När man tänker på hur energiekonomiskt ett hus är stiger fönstren ofta upp i toppen av arbetslistan. De gamla fönstren ser kanske slitna ut, det drar i närheten av fönstren och på vintern bildas det rimfrost mellan fönsterglasen. Det är dock en stor investering att byta ut fönstren mot nya och därför lönar det sig att först ta reda på eventuella andra möjligheter. Det kan hända att det är nödvändigt att förnya vissa fönster i byggnaden medan andra är i relativt gott skick. Då kan man spara i renoveringskostnaderna genom att hålla kvar de fönster som är i gott skick och förnya endast de sämsta. Gamla fönster av bra trä är det även möjligt att reparera, exempelvis många arbetarinstitut ordnar kurser i fönsterreparation.

Avlägsna snabbt känslan av drag genom tätning

– Gamla fönster kan ibland fungera som rutter för inkommande tilluft, om en ändamålsenlig tillgång till tilluft inte har ombesörjts. Ventilationen och eldstäderna cirkulerar inneluften och tar in ersättande uteluft från det ställe där det är enklast tillgängligt. Tilluften som kommer in genom springorna i ramkonstruktionen upplevs som drag och leder till att behovet att höja inneluftens temperatur ökar i onödan. Det går enkelt att täta mellanrummet mellan ramkonstruktionen och karmen med en tätningslist som limmas fast. I äldre fönster kan springan mellan ramkonstruktionen och karmen tejpas med papperstejp. För detta ska man dock endast använda för ändamålet lämpligt ”fönsterlimpapper” som fuktas och som inte tar bort målfärgen när tejpen lossas. Det innersta fönstret ska i princip göras så tätt som möjligt så att fukten i inneluften inte kan komma mellan fönstren och koncentreras mot det kalla ytterfönstret. I tätningen i den yttersta ramen lämnas små öppningar som tillåter vädring av utrymmet mellan fönstren. I samband med att fönstret tätas lönar det sig att kontrollera att hakarna låser fönsterbågen tätt mot karmen. Läckan kan också finnas i tätningen mellan fönsterkarmen och väggkonstruktionen. Typiska fel är brist på tätningsmaterial eller att isoleringen i väggen nedanför fönstret har satt sig. Dragiga ställen kan lokaliseras vid kallt väder genom att känna efter med handen.

Möjligt att göra kännbara inbesparingar

– Det kan kännas som att tätande av fönstren är en obetydlig åtgärd när man vill spara energi. Det är dock betydelsefullt att känslan av drag försvinner när fönstret tätas. När draget försvinner kan man sänka temperaturen på inneluften utan att ge avkall på bekvämligheten. En sänkning av temperaturen med två grader sänker redan uppvärmningskostnaderna med 10 procent. Det gäller dock att komma ihåg ventilationen i samband med tätning av fönstren. Justerbara tilluftsventiler, spaltventiler i fönstret eller tilluftsventiler i ventilationssystemet är de korrekta rutterna för kontrollerad ventilation. Tilluft som dras in genom golvspringorna känns otrevlig och kan även orsaka andra problem för konstruktionerna och människorna.

Viljas tips:

  • Planera omsorgsfullt. Tänk igenom vad som är viktigt för dig, lyssna på experter, samla erfarenheter.
  • Fönstren påverkar många faktorer: energihushållningen, ljuset, ljudisoleringen, byggnadens utseende, ventilationen, användbarheten.
  • Det lönar sig inte att reparera sådant som fungerar.
  • Respektera de ursprungliga lösningarna i byggnaden.

Vilja Schepel är en byggexpert som har blivit bekant från tv-programmet Huvila & Huussi. Hennes företag utför byggarbetena i renoveringsobjekten i programmet som resulterar i otroliga förändringar i objekten. Tittarna får se en uppsnabbad version av arbetet, men byggarna stöter även i verkligheten på stora utmaningar. Utöver arbete framför kameran har Vilja även satt sig in i traditionellt byggande och gamla hus ligger nära hennes hjärta.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä