Gå till innehållet
Hae sivustolta

Nettoberäkning ger en tydlig fördel till producenterna av solel

27.7.2022

Produktion och användning av solenergi är nu ännu kostnadseffektivare än tidigare när det är möjligt att själv utnyttja hela den egna produktionen.

Kymmenedalens Elnät tog i bruk nettoberäkning för småproducenter i slutet av mars. Nettoberäkning tillämpas för de kunder som både köper och säljer elenergi. I praktiken gäller nettoberäkningen i första hand småproducenter av solel.

En övergång till nettoberäkning kräver inte några åtgärder av vår kund, i stället tillämpas nettoberäkning automatiskt på småproducenter vars produktion är högst 100 kVA. Vi gottskriver automatiskt den outnyttjade produktionen på nättjänstfakturan. Som vår kund ser du i Online-tjänsten den nettoberäknade elförbrukningen och mängden överloppsel, dvs. el som sålts ut.

Elmarknadslagen har möjliggjort timintern nettoberäkning från början av 2021 och den kommer att bli obligatorisk för alla nätbolag 1.1.2023.

Hur fungerar nettoberäkning?

Nettoberäkning per timme gäller småskalig produktion vars effekt är under 100 kVA.

Om el både produceras och förbrukas under samma timme, minskar elen som produceras mängden el som köps direkt. Härvid avdras från konsumtionen mängden energi som producerats. Om mängden producerad el överstiger förbrukningen visar förbrukningsuppgifterna för den perioden på noll.

Exempel: Om samma timme omfattar 4 kilowattimmar köp och 2 kilowattimmar försäljning, är slutresultatet netto 2 kilowattimmar köp. Kunden faktureras enligt detta.

Vilken är nyttan med nettoberäkning?

För en småproducent är det förmånligare att själv använda solelen än att sälja den vidare. Som småproducent säljer och köper du inte längre el samtidigt under samma timme, i stället går all el som du själv producerar i första hand till din egen användning.

Tack vare nettoberäkning sparar du i kostnaderna för elköp. Varje kilowattimme som du själv producerar och använder betyder en inbesparing i driftavgifterna för nättjänsten och energi och från elskatten. Nettoberäkningen inverkar inte på grundavgifterna.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä