Gå till innehållet
Hae sivustolta

Hur kommer avbrott med anledning av elbrist att verkställas i praktiken?

23.11.2022

När en elbristsituation inleds har proffsen situationen under kontroll och det lönar sig att förhålla sig lugnt till det hela. Vi har förberett oss i förväg på eventuella begränsningar av eldistributionen. Fingrid och
de lokala elnätsbolagen har färdiga planer inför eventuell elbrist.

I en situation med elbrist informerar stamnätsbolaget Fingrid Kymmenedalens Elnät om effektmängden som frånkopplas. Efter det verkställer vi frånkopplingen av eldistributionen i form av cirkulerande avbrott. Längden på ett enskilt elavbrott är ungefär två timmar. Det är möjligt att vi blir tvungna att genomföra avbrott mer än en gång i samma område, men det är alltid flera timmar mellan två elavbrott.

Verkställandet av elavbrott inleds på begäran av Fingrid och avbrotten fortsätter tills Fingrid meddelar att elbristsituationen är över.

Hur informeras alla om elbrist?

Om en situation med elbrist uppstår långsamt, till exempel till följd av en lång köldperiod, uppskattar Fingrid att förutsebarheten är ungefär ett halvt dygn. I det fallet ges bred information om en hotande elbristsituation och det lönar sig att aktivt följa med nyhetsrapportering både på nationell och regional nivå.  I det här skedet ombeds finländarna även att spara el. Kymmenedalens Elnät informerar om situationen på sin egen webbplats, i kanalerna för sociala medier, i kommunikationsmedlen i det egna området och i mån av möjlighet genom kommunikation direkt till kunderna, exempelvis genom textmeddelanden.

Om du är kund hos Kymmenedalens Elnät, kan det hända att du får följande textmeddelande:

Hej! Vi förbereder oss på elbrist och ber alla spara el under det närmaste dygnet. Tidpunkten för ett eventuellt elavbrott på grund av elbrist är x.x.2023 klockan xx–xx. Det är möjligt att elen avbryts för cirka två timmar under den tidsintervallen. Mer information ksoy.fi.

När information ges om en hotande situation med elbrist, lönar det sig att senast i det här skedet förbereda sig för situationen även i hemmet. Det är en god idé att ta fram fick- och pannlampor, ställa fram ljus på borden och hälla vatten eller saft i kannor. En batteridriven radio är behändig, och om det finns en möjlighet att använda en eldstad så lönar det sig att ha ved i närheten. Undvik helst att använda hissen.

Om en elbristsituation uppstår till följd av en störning, exempelvis om ett fel uppstår i en produktionsanläggning, hinner man inte nödvändigtvis informera om den i förväg. I så fall är det möjligt att elen avbryts utan förhandsvarning. Fingrid och Kymmenedalens Elnät startar kommunikationen så fort som möjligt. Följ nyhetsrapporteringen på nationell och regional nivå.

Läs mer om elbrist

Information om elbrist på webbplatsen ksoy.fi

www.fingrid.fi/sv/grid/information-om-elbrist/

 


På grund av beredskapen inför en situation med elbrist har för alla kunder hos Kymmenedalens Elnät, vars mobiltelefonnummer är känt, tagits i bruk en tjänst med störningsmeddelanden. Tjänsten gör det möjligt att skicka textmeddelanden i en situation med elbrist. Om kunden vill, kan hen själv ta tjänsten ur bruk i Online-tjänsten. I så fall kommer inte heller textmeddelanden om elbristsituationer fram.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä