Gå till innehållet
Hae sivustolta

Bostadsaktiebolaget Kotkan Hirssaaren Helmi producerar inom kort solel i form av en energigemenskap

3.3.2023

Under våren ska solpaneler installeras i Hirssaari i Kotka. Husbolaget som består av fyra parhus ska grunda en energigemenskap för att investeringen ska ge bästa möjliga avkastning.

Hur föddes tanken på solpaneler och att grunda en energigemenskap, husbolagets ordförande Raimo Metsola?

– Syftet med att producera solel är bättre självförsörjning gällande energi och energikostnader som är mer förutsebara och mindre. Att grunda en energigemenskap är nästan det enda sättet på vilket elektriciteten som produceras kan användas inte bara av fastigheten utan även av delägarna.

Husbolagets solelsystem har dimensionerats att täcka fastighetselen och delägarnas egen förbrukning. Systemet är inte dimensionerat för försäljning, men ett avtal om eventuell överloppsel ingås med bolaget som säljer fastighetselen. Panelerna installeras på taket till två av parhusen.

– Samtliga 8 medlemmar i husbolaget deltar i gemenskapen och även fastighetselen ingår. Solkraftverket ska kopplas till husbolagets anslutning och andelen som överskrider förbrukningen av fastighetsel gottskrivs kalkylmässigt, med hjälp av s.k. tillgodohavandeberäkning till delägarna, berättar Metsola.

Hur framskrider ärendet i husbolaget?

– Hos oss fattade bolagsstämman ett beslut i saken vid en extra bolagsstämma i fjol. Installeringarna inleds genast när vintern är över. Energigemenskapen ska grundas i praktiken under februari–mars när vi har avtalat om detaljerna med nätbolaget. Jag har förstått att det är en mycket enkel åtgärd hos oss eftersom alla delägarna är med, funderar Metsola.

Noggranna förberedelser är till fördel

Produktion av egen solel i husbolaget är en ekogärning som gynnar miljön. Tack vare energigemenskapen är det nu ännu lönsammare än tidigare. Delägarna i husbolaget får utöver utsläppsfri energi även njuta av bostädernas värdeökning. Vad är viktigt att komma ihåg, om man funderar på att producera solel i det egna husbolaget?

– Det är klokt att sätta sig noggrant in i ämnet exempelvis med hjälp av Motivas tjänster. Omsorgsfulla förberedelser är viktiga och det lönar sig att diskutera frågan med delägarna i husbolaget redan i god tid. Invånarna i vårt husbolag är mycket välinformerade och följer med sin tid och därför har frågan framskridit smidigt, berömmer Metsola.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä