Gå till innehållet
Hae sivustolta

Anslutningsprislista 1.4.2024

Lågspänningsanslutningar

(inkl. moms 24 %, överförbara, icke-återbärbara)

Huvudsäkring / A Zon I Zon II
3 x 25 A  2 700 € 4 090 €
3 x 35 A  3 790 € 5 720 €
3 x 50 A  5 410 € 8 180 €
3 x 63 A  6 820 € 10 300 €
3 x 80 A  8 660 €
3 x 100 A 10 820 €
3 x 125 A 13 520 €
3 x 160 A 17 310 €
3 x 200 A 21 640 €
3 x 250 A 27 050 €
3 x 315 A 23 080 €
3 x 400 A 43 280 €
yli 3 x 400 A 108 € / A

Zon I = Anslutningspunkten är belägen på detaljplaneområde eller på högst 250 meters avstånd från en existerande distributionstransformator

Zon II = Anslutningspunkten är belägen utanför detaljplaneområde eller på ett avstånd som är över 250 m och högst 800 m från en existerande distributionstransformator.

Vi tillämpar prissättning enligt område vid sådana lågspänningsanslutningar som blir utanför tillämpningsområdena för zonprislistorna, dvs. anslutningsavgiften grundar sig på de direkta anslutningskostnaderna och en kapacitetsreserveringsavgift.

Zonprislistan tillämpar vi inte heller på anslutningar i transformatordistrikt där villkor för återbäring av en anslutningsavgift som blir dyrare än normalt gäller. Anslutningar som faller utanför zon- och områdesprissättningen prissätter vi varje fall för sig.

Anslutningarna planeras enligt normala planeringsgrunder, elnätskonstruktioner och dimensioneringsgrunder, vilka har definierats närmare i grunderna för anslutningsavgifter. Med dimensioneringsgrunderna säkrar vi god elkvalitet och driftsäkerhet.

Vi skickar till kunden ett anbud för en enskild anslutning inom fem arbetsdagar och ett anbud gällande område inom 10 arbetsdagar efter att ha mottagit en anbudsbegäran.

Förstoring av anslutningen

För förstoring av anslutningens huvudsäkring debiterar vi inom områdena för zonprislista I och II en tilläggsanslutningsavgift som är skillnaden mellan anslutningsavgifterna för den tidigare och den nya huvudsäkringsstorleken. Utanför zonområdet består anslutningsavgiften av en kapacitetsreserveringsavgift som motsvarar effektökningen.

Anslutningspunkt

Kunden får rätt att använda anslutningen genom att betala anslutningsavgiften. Kymmenedalens Elnät Ab bygger det nödvändiga elnätet för anslutningen fram till anslutningspunkten, som i luftledningsnätet är en stolpe eller husvägg och i jordkabelnätet tomtgränsen. Anslutningspunkten bestäms i anslutningsavtalet. Den som ansluter sig står för kostnaderna som uppstår av ändringen.

Mätarcentral

Vi rekommenderar att kunden placerar mätarcentralen ute eller i ett särskilt rum som Kymmenedalens El Ab har tillträde till. Mätcentralen får inte monteras på elbolagets elstolpe.

Anslutning med liten effekt

(inkl. moms 24 %, överförbara, icke-återbärbara)

Objekt med låg effekt, max 500 W, t.ex. reklamtavla, förstärkare, signalljus eller motsvarande. Anslutningen kan genomföras utan kWh-mätning, om objektets elanvändning kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt och mätning kan skäligen inte anordnas.

3 x 25 A Zon I och II 1 300 €

Mellan- och högspänningsanslutningar

På anslutningsavgifterna tillkommer 24 % mervärdeskatt, avgifterna är icke-återbärbara.

10 kV och 20 kV 110 kV
Förbrukning
Grunddel (individuellt) direkta anslutningskostnader direkta anslutningskostnader
Avgift för kapacitetsreservering, förbrukning 42 €/kVA 26 €/kVA
Production
Grunddel (individuellt) direkta anslutningskostnader direkta anslutningskostnader
Avgift för kapacitetsreservering, produktion över 2 MVA 41 €/kVA 25 €/kVA

Produktionsanslutning

Fastställandet av anslutningsavgifter för produktion följer samma principer som anslutningsavgifter för förbrukning. Med undantag av produktionsanläggningar under 2 MVA för vilka kapacitetsreserveringsavgiften dras av från anslutningsavgiften.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä