Gå till innehållet
Hae sivustolta

Skydda tekniken ute på stugan

8.6.2022

Moderna hushållsmaskiner och hemelektronik är känsliga för över- och underspänning. De kan bli helt snurriga, skadas eller förvandlas till skrot på en gång. Strömtoppar orsakade av åska utgör ett verkligt hot särskilt ute på stugan. Därför lönar det sig att skydda tekniken och undvika dyra skador.

Vi står inför en svår ekvation. Allt fler elapparater som innehåller ömtålig elektronik skaffas till och används i fritidsbostäder. Samtidigt blir åskstormar sommartid vanligare till följd av klimatförändringen och de kan vara avsevärt häftigare än tidigare.

I semesterbostaden är i praktiken alla apparater som är anslutna med ledningar till el-, tele- och antennäten utsatta för åskskador, om de inte skyddas. Endast mobiltelefonen (som inte är kopplad till en laddare) och en surfplatta eller bärbar dator är skyddade mot åska, och säkra att använda även när blixtar korsar himlen.

Huvudbrytaren är inte en räddning

Åskrisken är störst i glesbygden eftersom där används fortfarande luftledningar som löper från en stolpe till följande. Jordkabel är en säkrare lösning även om inte den heller ger hundraprocentigt skydd mot åska, konstaterar Centralen för främjandet av elteknik och energieffektivitet STEK rf).

Åska är ett tråkigt fenomen i glesbygden också därför att blixten kan skada ömtåliga elapparater, även om den slår ner flera kilometrar från stugan. En spänningstopp sprider sig nämligen lätt till omgivningen längs el- och telekablar. Därför lönar det sig verkligen att ha koll på väderprognoserna på sommaren!

Strömtoppar orsakade av blixten är lömska. De söndrar inte nödvändigtvis apparaten, men kan trassla till dess funktion. På grund av det här kan en smartfrys ute på stugan vara full av smultna produkter på grund av att apparatens styrenhet har blivit defekt och kylan har rymt från frysen.

Går det inte att lämna stugan utan el och skyddad för åska när man kopplar av elektriciteten från huvudströmbrytaren när man åker bort från stugan?

Ja, elektriciteten kan kopplas bort men det är inte möjligt att skydda stugan. En strömtopp som orsakas av en blixt är i allmänhet så kraftig att den i form av en ljusbåge enkelt hoppar över säkerhetsaspalten i huvudströmbrytaren och kommer åt att skada ledningsnätet i byggnaden – och sedan den där frysen…

Jordning och överspänningsskydd

Det behövs alltså skydd.

Vi börjar med de starka alternativen. Det går att skydda byggnader mot blixtar med åskskydd som leder elströmmen i blixten på ett kontrollerat sätt från taket ner till marken. Ett typiskt åskyddssystem består av en åskledare uppe på taket, nedledningar och jordningselektroder. Systemet kan installeras även i ett gammalt hus, men det är enklare och billigare att göra det i samband med ett nybygge.

Ytterligare behövs ett överspänningsskydd som installeras i elcentralen. Det räddar husets elsystem från spänningstoppar som orsakas av en blixt. Både åskskyddssystemet och överspänningsskyddet ska installeras av en fackman inom elbranschen.

Utgör solfångarna som är en allt vanligare syn på fritidshusens tak och solelkraftverken ett problem eller en riskfaktor när det åskar?

Nej, det gör de inte, svarar Finlands elentreprenörförbund STUL rf, förutsatt att systemet har installerats av en fackman som har iakttagit de installationsanvisningar som apparattillverkaren har gett. Då är solelsystemet skyddat bakom ett åskskyddssystem och överspänningsskydd. Det samma gäller för värme-
pumpar.

Batteriel i fall av avbrott

Utöver de ovannämnda – och särskilt om de saknas – lönar det sig att ta till lättare medel, exempelvis kopplingsdosor och skarvsladdar som är försedda med överspänningsskydd, så kallade UPS-anordningar och naturligtvis den mest traditionella metoden, dvs. att strömkablarna till alla elapparater dras ut från vägguttagen när åskan närmar sig. Till och med frysen kan vara några timmar utan elektricitet utan att temperaturen i den sjunker nämnvärt.

Kopplingsdosor och skarvsladdar som är försedda med överspänningsskydd är förmånliga och behändiga, men du får ut den största nyttan av dem först när byggnaden har ett fast installerat överspänningsskydd, påpekar STEK rf.

UPS är en förkortning av Uninterruptible Power Supply, vars mest träffande översättning torde vara oavbruten strömmatning. Elapparaten kopplas till UPS-anordningen, UPS-anordningen till ett vägguttag. När det blir avbrott i nätströmmen, byter UPS elmatningen automatiskt till sitt eget batteri på en bråkdels sekund. Detta är tillräckligt för att rädda de filer som du höll på att arbeta med på datorn och ger dig även tid att stänga av apparaten på ett kontrollerat sätt. En del UPS-anordningar har även över- och underspänningsskydd.

Den sämsta egenskapen hos vanliga UPS-anordningar är att batteriströmmen som de ger räknas i minuter. Om du jobbar på din dator under längre strömavbrott är en laddbar reservströmkälla en bra anskaffning. Urvalet powerbank-anordningar sträcker sig från lätta och billiga till starka och dyra batteripaket. En powerbank är behändig att använda även i övrigt på ställen där det inte finns elektricitet. Med hjälp av den håller du frysvarorna en lång tid nedfrysta under ett elavbrott.

Det goda med reservströmkällor jämfört med traditionella bensin- eller dieseldrivna aggregat är att de är tystgående och osar inte. Visserligen tappar även batterierna sin effekt till sist, om elavbrottet pågår i flera dagar. Däremot ger ett aggregat ström förutsatt att du kommer ihåg att fylla på mer bränsle.

5 TIPS:

  1. Kontrollera att jordningen i semesterbostaden är i skick.
  2. Låt installera överspänningsskydd i stugans elcentral.
  3. Använd helst fördelningsdosor och skarvsladdar som har överspänningsskydd.
  4. Ta loss elapparaterna från nätströmmen när det blir åska.
  5. Du får elektricitet från reservströmkällans batterier under avbrott.

Nyttig information om åska och blixtar på adressen www.ilmatieteenlaitos.fi/salama-ja-ukkonen.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä