Gå till innehållet
Hae sivustolta

Sähkölandia levererar sina projekt med 100 procents leveranssäkerhet

31.1.2024

Sähkölandia Oy från Birkaland har varit Kymmenedalens Elnäts samarbetspartner i flera elstationsprojekt. Sähkölandia har visat sig ha den specialkompetens och yrkeskunskap som projekten kräver.

Sähkölandia från Birkaland har vuxit från ett företag etablerat 2013, som utförde underleverans- och planeringstjänster till en KVR-elstationsentreprenör med verksamhet i hela landet. Företagets omsättning växer i år till över 10 miljoner euro och antalet anställda är omkring 40. Företaget har pågående projekt från Kittilä till Ingerois. Sähkölandias montörer förflyttar sig utgående från var projekten är belägna och exempelvis anläggningsentreprenörer anlitas lokalt som underentreprenörer.

Samarbetet med Kymmenedalens Elnät inleddes redan under företagets första tid. I början handlade samarbetet i första hand om dokumenteringsprojekt gällande elstationer. Hittills har det viktigaste projektet för båda parterna varit moderniseringen av elstationen i Ingerois. Nu fortsätter vi med ett utbyggnadsprojekt av samma objekt.

Noggrann planering behövdes i Ingerois

Elstationen i Ingerois förnyades 2021–2022 då industrikundernas effektbehov ökade och i syfte att förbättra eldistributionens leveranssäkerhet i området. Antti Launonen, som var Sähkölandias projektchef för projektet, berättar att entreprenaden avvek från ett vanligt projekt på grund av den mycket strikta tidtabellen för avbrottet. Vid stationen gjordes ett fullständigt avbrott i sex veckor under vilken tid den gamla 20 kV apparatutrustningen på stationen monterades ned i sin helhet och i stället installerades en ny 20 kV apparatutrustning med 9 fält. Ytterligare monterades ned stationens gamla huvudtransformatorfält och två gamla 110 kV ledningsutgångsfält och i stället för dem byggdes ett nytt 110 kV huvudtransformatorfält, ett nytt 110 kV jordkabelutgångsfält och en samlingsskena. Även stationsbyggnadens likströms- och växelströmscentraler och elstationens understation förnyades under samma avbrott. Efter avbrottet togs alla de nya systemen i bruk samtidigt. – Vi jobbade långa dagar och veckoslut, minns Antti. Entreprenaden och ibruktagningen genomfördes inom den planerade tidtabellen. Detta säkerställdes genom bra förberedelser och omsorgsfull planering i förväg av alla arbetsfaser.

Kompanjonskapet är viktigt för båda

Esa Niemelä vid Kymmenedalens Elnät bekräftar Antti Launonens kommentar
och berättar att samarbetet med Sähkölandia har alltid förlöpt enligt den planerade tidtabellen och budgeten och att arbetet har hållit hög kvalitet. Sähkölandias verkställande direktör Jouni Mälkönen berättar att företaget under sin 10-åriga historia har levererat samtliga projekt med 100 procentig leveranssäkerhet – inte ett enda har varit försenat. Mälkönen säger att för Sähkölandia är KSOY en långvarig partner som har starkt eget projekt- och elstationskunnande och med vem samarbetet har alltid flutit smidigt. – Företagets största kundgrupp är distributionsnätkunderna och det långvariga kompanjonskapet med KSOY har bidragit till att få kredibilitet även bland övriga aktörer inom sektorn, berättar Jouni Mälkönen.

Arbetssäkerheten en hederssak

– Arbetssäkerheten är prioritet nummer ett för Sähkölandia och arbetet med att utveckla säkerhetskulturen pågår hela tiden, berättar Antti Launonen.

– Vi beaktar arbetssäkerheten bland annat genom att lyssna till respons från våra arbetstagare gällande personliga skyddskläder och verktyg och genom att styra våra val i en bättre riktning vad gäller användarkomforten och säkerheten. De anställda uppmuntras att göra säkerhetsiakttagelser i företagets elektroniska system och de belönas för aktivt deltagande i främjandet av arbetssäkerhetskulturen. Både hos KSOY och Sähkölandia gör ledningen säkerhetsbesök på byggarbetsplatserna, man ingriper direkt i observerade säkerhetsavvikelser och utför riskbedömning av byggarbetsplatser och avvikande arbetsfaser.

Såväl Esa Niemelä som Jouni Mälkönen ser fram emot fortsatt gott sam-
arbete även i framtiden.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä