Gå till innehållet
Hae sivustolta

MottiNetti utvidgades till hela Finland

15.8.2022

Den förnyade elektroniska vedaffären, MottiNetti, betjänar nu köpare och säljare av ved överallt i Finland. De som erbjuder ved kan välja området där de lägger ut annonser för sina produkter. Köparna kan se försäljningsannonserna vid de kommuner där det finns utbud och kan från tjänsten göra en vedbeställning direkt till säljaren.

Standardiserade produkter

Veden har i MottiNetti delats upp i grupper enligt träslag och längd. Det framgår av produktuppgifterna, om det är fråga om användningsklara torra produkter eller färsk ved som ännu behöver torka. Säljarna kan uppge priserna antingen i travkubikmeter eller fritt kastade i lasten. I tjänsten hittar du beräkningskoefficienter med hjälp av vilka du kan jämföra olika leveransformer. Standardprodukter skapar klarhet i dimensioneringen och prissättningen av vedmängden som levereras. Utöver veden ingår även leveransen till kunden ofta i köpet. Det finns många olika leveranssätt att välja mellan, allt från papplådor till nätsäckar, storsäckar av olika storlek och lass som stjälps på kundens gård. Leveransformen, transportsträckan och storleken på vedpartiet som beställs inverkar naturligtvis på leveranspriset. Säljarna anger i tjänsten sina egna principer för prissättning och det lönar sig för köparen att kontrollera dem ännu i samband med beställningen.

Klarhet i affärer

Den som köper ved får automatiskt en bekräftelse över beställningen till sin e-post från tjänsten. En beställning med samma innehåll skickas till vedsäljaren, som bekräftar tidtabellen för och detaljerna kring beställningen direkt till köparen. På det här viset har båda parterna tydliga dokument över vad som har beställts och vad som har avtalats. Syftet med MottiNetti är att hjälpa den som vill köpa ved att finna vedsäljare i sitt område som erbjuder lämpliga produkter för köparen. Affärerna görs dock alltid direkt mellan köparen och säljaren, och MottiNetti uppbär inte en försäljningsprovision. Säljarna har normalt produktansvar för produkterna som de säljer och de förbinder sig att iaktta användarvillkoren när de ansluter sig till tjänsten.

Närproducerad energi

Ved har ökat snabbt i popularitet som källa till tilläggsvärme. Det är ett utmärkt sätt att jämna ut belastningstopparna för uppvärmningsenergi och samtidigt skapa en mysig stämning i hemmet. I och med ökad användning har handeln med ved blivit mer professionell. Hos många MottiNetti-försäljaren utgör vedhandeln en del av jord- och skogsbrukens verksamhet eller en annan typ av företag som sysslar med vedhantering. Metoderna för vedhantering har utvecklats, men branschen är fortfarande ganska arbetsintensiv.

Köp ved för vintern enkelt och i god tid: www.mottinetti.fi

Mottinetti är en elektronisk handelsplats för ved som utvecklats och administreras av Kymmenedalens El, Lumme Energia, Pohjois Karjalan Sähkö och Savon Voima. Den första versionen introducerades redan 1998 och det är den äldsta elektroniska handelsplatsen för brännved i Finland.


Vill du bli vedsäljare i MottiNetti?

Har du ved att sälja? Det är enkelt att lägga till produkter i MottiNetti och du kan på samma gång köpa en egen handelsplats från webbaffären i tjänsten. Avgiften är 100 euro om året + moms. Du får annonsera precis så många produkter som du vill och ditt försäljningsområde kan finnas var som helst i Finland Du kan tillfälligt ta bort annonsen till exempel, om ditt lager tar slut och fortsätta sedan igen när du har nya produkter att sälja. Det är också möjligt att uppdatera innehållet i annonserna efter behov. MottiNetti är en effektiv försäljningskanal. Webbplatsen har mer än 100 000 besök om året och försäljningsannonserna kan ses av alla 24/7. Läs mer om tjänsten och pröva!

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä