Gå till innehållet
Hae sivustolta

Marjokankaan Pilke: Ved enligt nytt koncept

1.12.2022

Marko Pesonens lastbil svänger in på Kalervo Saastamoinens gård en morgon i oktober. Han levererar en billast med ved, dvs. tjugo 60 liters nätsäckar packade med torr björkved.

Klabbarna ligger snyggt åt samma håll i säckarna och mängden är 1,98 löskubikmeter. Säckarna är behändiga att hantera, veden i dem kan bäras direkt in, om man vill. I normala fall förflyttas pallarna med en gaffelvagn, men i dag har Marko tagit med sig en vagn med gummihjul med vilken veden kan transporteras även i svårare terräng.

Tydliga planer

– Idén går ut på att producera ved av bättre kvalitet än hos konkurrenterna och erbjuda kunderna bättre service. Målet är även att få ett bättre pris i ersättning för en helhet som utvecklats lite längre, berättar Pesonen. – Ansvar är en del av allt det som vi gör. Vi använder inhemsk ved som råmaterial och vi har som mål att köpa den direkt av skogsägarna och betala dem ett lite högre pris än vad industrin betalar. Avverkningen av stämplingsposten sköts av skogsägarna själv eller av våra lokala entreprenörer. För närvarande ska vi starta ett projekt i vilket vi erbjuder arbetsmöjligheter inom klabbproduktionen till personer som varit en lång tid arbetslösa, berättar Pesonen.

Hjärtat i produktionen är torkanläggningen

– Torkanläggningen, som ursprungligen har byggts för husfabrikens behov, har sex separata kamrar av vilka bara en är i användning för närvarande. Den rymmer ca 100 kubikmeter klabbar på en gång som torkar i nätsäckar, berättar Pesonen. – Funktionerna i torkanläggningen styrs med dator, sensorer som borrats in i utvalda klabbar anger vedens temperatur och fuktighet, energin kommer från fjärrvärme.

Merparten av vedförsäljarna torkar fortfarande klabbarna på traditionellt vis med hjälp av sol och vind. Antalet företagare som investerar i maskinell torkning växer dock hela tiden. Förfarandet har många fördelar, även om kostnaderna är högre. Det är lättare att reagera på växlingar i efterfrågan när produktionen kan regleras utgående från förverkligad försäljning. Det viktigaste för kunden är dock vedens kvalitet. Klabbarna är med säkerhet torra när de levereras till kunden och vedytan förblir ljus.

Målmedveten utveckling

Marko har tidigare drivit en vedanskaffnings- och avverkningstjänst så han är insatt i vedhandel. – Vi började med vedproduktionen förra våren, de första månaderna ser lovande ut. Visserligen är även marknadsläget bra just nu. Vi driver verksamheten i hyrda lokaler, men trots det är nyinvesteringarna stora. Det gick över 20 000 euro till anskaffningen av klyvmaskinen och traktorn som driver den. Dessutom har vi köpt en lastbil och ganska mycket annat mindre tillbehör. Köp av rundvirke och vedpartierna som befinner sig i processen binder också upp driftskapital.

MottiNetti.fi 

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä