Gå till innehållet
Hae sivustolta

Lönar det sig att stänga av varmvattenberedaren i hemmet när vi är borta på semester i en vecka? Hur är det då i en fritidsbostad?

12.4.2023

Försäkra dig om energieffektiv och säker användning av varmvattenberedaren

Frågan besvarar av energirådgivare Anssi Kokkonen

I värmespartalkot blir det oundvikligt nödvändigt att tänka också på vattenförsörjningen i hemmet och hur man kan spara vatten på ett förståndigt sätt. Speciellt uppvärmning av bruksvattnet är en stor kostnad. I allmänhet sparar man mest genom att minska förbrukningen av varmt vatten. Kortare tid i duschen och lägre vattentemperatur minskar effektivt elförbrukningen. Med nya, vattensparande duschmunstycken är det möjligt att minska på den totala vattenkonsumtionen utan att ge avkall på bekvämligheten.

I en byggnad med direktel lönar det sig inte att koppla bort beredaren när du är borta en relativt kort tid. Spillvärmen från en varmvattenberedare som placerats inomhus kan i vilket fall som helst utnyttjas i uppvärmningen och bidrar sålunda till att minska det övriga uppvärmningsbehovet. Värmesvinnet till exempel från en 300 liter stor beredare än omkring 10–12 kWh under en vecka. Om beredaren kopplas bort för den tiden, förbrukar höjningen av temperaturen tillbaka till 60 grader i stort sett samma mängd energi varvid det inte uppstår någon väsentlig inbesparing.

Det varma bruksvattnet från kranen ska i äldre byggnader vara minst 50 grader varmt enligt förordningen om boendehälsa. I nybyggande och sanering efter 2007 är minimitemperaturen för varmvattenanordningar 55 grader. Det är lätt att bekräfta genom att placera en termometer under en kran med rinnande hett vatten. Temperaturen för bruksvattenberedaren kan vid behov justeras nedåt eller uppåt utifrån den uppmätta temperaturen för att uppnå måltemperaturen. En bra måltemperatur för varmvattenberedare är i allmänhet 60 grader. Efter ett avbrott i vattenanvändningen som pågått i flera dagar är det viktigt att låta stora mängder vatten rinna från rören innan vattnet används. Detta gäller även för kallt bruksvatten som ska vara under 20 grader.

I allmänhet förekommer det långa pauser i vattenanvändningen i sommarstugor. Då är den säkraste och bästa lösningen att tömma bruksvattenberedaren för den tid som pausen pågår i enlighet med tillverkarens anvisningar. Samtidigt lönar det sig också att tömma alla bruksvattenrör i den utsträckning det är möjligt. Om det inte är möjligt att tömma varmvattenberedaren, ska man vid återkomsten till stugan höja temperaturen i den till ca 60–65 grader i flera timmar och låta stora mängder hett vatten rinna ut innan man använder vattnet.

För flitiga elsparare som använder börsel, lönar det sig att följa med timpriserna för el under det följande dygnet och förlägga bland annat laddandet av varmvattenberedaren till de förmånligaste timmarna. Då kan den inställda temperaturen höjas ännu mer, exempelvis till 65–75 grader, så att det med säkerhet ska finnas tillräckligt med varmvatten under dygnets dyraste timmar. Vid soligt väder kan man utnyttja eventuell egen solelproduktion genom att ladda bruksvattenberedaren, om man inte har tillräcklig användning av självproducerad el.

Läs närmare anvisningar om bekämpning av legionellabakterier på THL:s webbplats

Energirådgivaren i ditt område hittar du här >>

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä