Gå till innehållet
Hae sivustolta

Le – kameran ser dig!

14.7.2021

Utbudet av smarta säkerhetskameror har ökat väldigt mycket och priserna har sjunkit till en skälig nivå. Det kan till och med vara svårt att hitta just det rätta alternativet för en själv eftersom utbudet är så stort. Vi provade hur man klarar av det utan några speciella IT-kunskaper.

Budgeten begränsades till 100–200 euro eftersom det redan finns en tillräcklig mängd olika kameror att välja mellan i den prisklassen. En anordning som kopplas till nätström och Wifi-nätet och som inte behöver ett separat SIM-kort, laddning av batterier eller byte av batterier, kändes lämpligast för övervakning av ingången och gården. Ett av önskemålen var en så bra bildkvalitet som möjligt, likaså en produkt av en tillförlitlig tillverkare och försäljare som inte lämnar köparen i sticket. En bläddring på webben gav den bästa bilden av kameran Reolink RLC-511W. En finskspråkig instruktionsvideo om ibruktagning av kameran och detaljerade anvisningar på webbsidan avvek till sin fördel från de övriga. Priset på produkten låg på 120–150 euro, beroende på köpstället.

Du kan följa bilden från kameran i realtid i applikationen. Det är också möjligt att spara bilder på ett minneskort som installeras i kameran eller på en separat registreringsenhet. Applikationen har även klippfunktion som ger en förstoring av ett utvalt bildområde.

Anslutning till nätet

Den första fasen i ibruktagningen är anslutning av kameran till Wifi-nätet. Man börjar med att ladda ned en finskspråkig app från appbutiken. När kameran ska tas i bruk ansluts den med en nätkabel till en router, men i praktiken fungerar förbindelsen även trådlöst. I de 5 GHz trådlösa näten, som är allmänt i användning, är kapaciteten dock inte särskilt bra. Det kan finnas flera väggar mellan kameran som monteras utomhus och routern, som försvagar signalen alltför mycket. Det här hände även oss och vi blev tvungna att kämpa extra för att ändra det andra Wifi-nätet som fanns i routern så att det kan fungera på frekvensen 2,4 GHz med bättre arbetsradie. Man sparar mycket onödig ångest genom att sätta ned tid på att läsa de anvisningar som följer med kameran. Det är lätt att ansluta kameran till nätet, en fackman gör det på några minuter. En amatör kan göra samma efter en övningsomgång.

Kameran på väggen

Reolink har ett övertygande utseende. Den har ett metallhölje och en elegant form. Anslutningskabeln kommer från inifrån stativet. I bästa fall kan kameran monteras direkt ovanpå det genomgående hålet varvid kabeln inte syns.

Ledningen har anslutningsdon för elkabeln och nätkabeln och en reset-knapp. Tänk noggrant igenom vilket område du vill hålla uppsikt över och välj platsen där du monterar kameran utgående från det. Träd och stora växter som rör sig i vinden orsakar onödiga anmälningar, vilket bör tas i beaktande när man riktar kameran. Applikationen erbjuder dock en möjlighet att avgränsa problemställen.

Smart applikation

När kameran har installerats och anslutits till nätet förmedlar den bild i realtid till de apparater som har anslutits till den. Det är möjligt att göra upp ett veckoprogram för övervakningen, i det fastställs sändningstiderna för meddelanden och reaktionerna på rörelser kan justeras till önskad nivå. Det enklaste sättet är att följa med vad som händer på mobiltelefonen, men det finns egna program även för pekplattor och bordsdatorer. Reolink har en bild av hög kvalitet. Det går att zooma in på olika delar av bildområdet och spara som enskilda bilder eller videor. Registerplåten på en bil som stod ca 30 meter från kameran gick att läsa från skärmen på mobiltelefonen. Kameran förmedlar inte bara bild utan även ljud och den fungerar även när det är mörkt. Det lönar sig också att installera ett minneskort i kameran på vilket alla händelser sparas. Användaren kan bläddra genom dem senare. Med tanke på säkerheten är det ett bättre alternativ att köpa en separat registreringsenhet för bildmaterialet.

Ökad säkerhet förmånligt

Syftet med övervakning är att öka skyddet av människor och egendom. Bild som förmedlas från gården i realtid är inte ett särskilt effektivt medel för det. Bildmaterial som sparas på kamerans minneskort eller en separat registreringsenhet och kan senare tas ut, är redan mycket bättre bevismaterial, om det blir nödvändigt att reda ut var eventuella inbrottstjuvar har rört sig. Kameraövervakning skrämmer även bort tjuvar. Risken ökar för att personer som rör sig på området med oärliga avsikter ska bli fast, vilket kan höja tröskeln för att välja en fastighet med kameraövervakning som mål. En bra kamera förmedlar en tydlig bild som användaren har verklig nytta av. Den fungerar utan störningar och är vädertålig. Minst lika viktiga är tjänsterna som hör till den, exempelvis applikationer som styr funktionen och kontinuerlig utveckling av dem.


Vad får man filma

Lagstiftningen är inte helt tydlig vad gäller kameraövervakning. I dataskyddslagen fastställs frågor kring personlig integritet och i strafflagen frågor som hänför sig till smygtittande, vilka påverkar användningen av en övervakningskamera. Alla bör läsa genom lagstiftningen innan de tar kameran i bruk. Principen är att det är tillåtet att använda en övervakningskamera på privata områden och fastigheter. En privatperson kan dock inte använda kameraövervakning på områden som ägs av någon annan eller som är offentliga. Det är en god idé att informera om kameraövervakningen med synliga skyltar.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä