Gå till innehållet
Hae sivustolta

Kylförvaring på stugan

6.7.2022

Oberoende av om stugan är en andra bostad med komplett utrustning eller ett gömställe utan elektricitet, klarar man sig inte länge utan ett kylskåp. Här följer experters anvisningar för säker kylförvaring av mat även i stugförhållanden.

Ju längre tid man bor ute på stugan och kanske även arbetar eller studerar där desto viktigare blir utrustningsnivån i köket redan med tanke på smidig matförsörjning. Det kan vara lång väg till butiken och under pandemitiden lönar det sig även av andra orsaker att begränsa butiksbesöken till ett minimum. Kylförvaringsutrymmena i fritidsbostaden är kanske inte längre på en tillräcklig nivå – särskilt om man vistas längre tider på stugan.

Till all lycka finns det ett stort urval energieffektiva kylanläggningar för olika behov.

Kyl/frysen Logik L143TX19E har ett 54 liter stort frysfack som enkelt rymmer frysvaror från butiken. Gigantti

Rätt anordning till varje stuga

En andra bostad som används året runt och som hålls varm har ofta en motsvarande utrustningsnivå som hemmet. Forskare Tarja Marjomaa vid Arbetseffektivitetsföreningen föreslår dock att man ska skaffa ett separat kyl- och frysskåp till den andra bostaden med tanke på flexibiliteten. Om bostaden står tom en längre tid kan man alltid stänga av kylskåpet, om man vill. Entusiastiska jägare, fiskare, bär- och svampplockare vill kanske ha frysutrymme snarare än ett frysskåp.

– Överväg också hur stor anordningen ska vara. Det ryms visserligen många saker i ett stort kylskåp, men ju större skåpet är desto mer elektricitet förbrukar det för att hållas kallt. Det här är av betydelse särskilt i stugor som drivs med solel, påpekar Tarja Marjomaa.

Om stugan står långa tider tom, med grundvärme på eller till och med kall, ska detta tas i beaktande när man skaffar kylanläggningar. – Om man låter kylskåpet stå påslaget ska man komma ihåg att minimirumstemperaturen för de flesta kylskåp är +10 grader. Om temperaturen i stugan sjunker under det, ska kylskåpet tömmas och tas ur väggen, säger Kimmo Laine, biträdande försäljningschef för hushållsmaskiner på Gigantti.

Rätt anläggning för kyla

Till en stuga som inte har värme hela tiden ska man skaffa kylanläggningar som lämpar sig för ett kallt utrymme. Temperaturen i användningsomgivningen anges på märkplåten. De vanligaste klimatklasserna i Finland är SN (+10 – +32 °C) och N (+16 – 32 °C).

Ett bra alternativ för stugor som använder solel, eller som är totalt utan elektricitet är ett gasolkylskåp som fungerar enligt absorptionsprincipen. De används t.ex. i husvagnar och båtar. Det finns även hybridversioner av gasolskåp som fungerar också med elektricitet. En god egenskap hos gasolkylskåpen är att de är ljudlösa.

Kompressorn i frysboxen Logik Smart Climate L95CFW20E stängs av när rumstemperaturen sjunker till –15 grader. Kompressorn startar igen när rummet blir varmare. Gigantti

Kylskåp som drivs med gasol är utrustade med en flamsäkring som stoppar gasströmmen till anordningen när förbränningen slocknar. Detta förhindrar gas från att strömma in i rummet. Mycket gamla kylskåp har nödvändigtvis inte denna utrustning.

På stugan ska gasflaskan helst förvaras utanför byggnaden, men det kräver en fast anslutning eftersom det inte är tillåtet att dra en gasledning genom ytterväggen. Med en fast installation kan gas ledas till flera anordningar, exempelvis kylskåpet och gasspisen. Endast en auktoriserad gasinstallatör får göra en fast installation.

Köp och förvara på rätt sätt

Även om matförsörjningen ibland kan vara svår när resan till stugan är mycket lång, är den möjlig att klara av. – Det kräver att man sätter sig in i frågan, säger överinspektör Elina Leinonen, som har hand om frågor kring mikrobiologiska faror i livsmedel och matförgiftningsepidemier på Livsmedelsverket.

– Mat som kräver kylförvaring ska helst köpas så nära destinationen som möjligt. När resan är längre, kan man ta hjälp av en kylväska och kylklampar för att hålla matvarorna kalla. Ställ endast kall mat i kylväskan. Öppna kylväskan först sedan när kylskåpet i stugan är kallt, råder Elina Leinonen.

I stugan finns det ofta mindre förvaringsutrymme än i hemmet. Det händer lätt att man inte kommer ihåg att kylskåpet och frysen är mindre. När man väl är framme vid stugan ska man inte ställa sådana saker in i kylskåpet som håller sig bättre i rumsvärme. Choklad, bröd och tomater ska inte stå i kylskåpet.

Elina Leinonen råder alla att studera hur kylskåpet fungerar. Många kylskåp har en låda för produkter som ska förvaras svalare, exempelvis för fisk. – Till exempel rå fisk ska helst förvaras i plus tre grader eller kallare, påpekar hon.

Det kan vara en utmaning att transportera frysvaror från butiken utan att de smälter till frysskåpet i hemmet eller stugan, även om man använder en kylväska. Kan man använda eller frysa på nytt en frysvara som har smultit lite?

– Det går att använda en frysvara som smultit lite men hållits kall, men kvaliteten kan ha påverkats. Exempelvis bär förlorar sin struktur när de smälter. Kom även ihåg att inga bakterier förstörs även om du fryser produkten på nytt.

Vad är då det rätta sättet att smälta frysvaror?

– I många fall läggs frysvaror direkt i en panna eller ugn och då behöver de inte smältas skilt. De kan smältas t.ex. i mikrovågsugnen eller så kan man lägga dem i kylskåpet för att smälta, samtidigt gör man kylskåpet svalare.

– Det är inte ett bra alternativ att låta frysvarorna stå framme på bordet och smälta, betonar Elina Leinonen.

Mikroberna växer snabbast i +20 – +40 grader, vilket betyder att köttfärs, som legat på bordet och smultit kan bli oätligt på några timmar under en het sommardag.

Rätt temperatur för kylanläggningar:

  • svalskåp +10 – +14 °C
  • kylskåp +2 – +6 °C
  • frysskåp −18 °C

Tips för kylförvaring på stugan

  • Ställ in kylskåpstemperaturen så att kylskåpet är tillräckligt kallt.
  • Fyll inte kylskåpet till bredden.
  • Ställ aldrig het mat i kylskåpet.
  • Täck över produkterna, eftersom fukten som avdunstar från dem ökar avfrostningsbehovet.
  • Använd till först produkter som lätt far illa.
  • Köp även motsvarande produkter som kan förvaras i rumstemperatur – det sparar på kylskåpsutrymmet.
  • Olika grönsaker kan förvaras i en jordkällare eller jordgrop på sommaren.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä