Gå till innehållet
Hae sivustolta

Hur utför jag hushållssysslorna energieffektivast?

4.2.2023

Beroende på rutiner och val förbrukar många hushållssysslor olika mängder el, oberoende av om det handlar om att koka vatten, diska, dammsuga eller torka tvätt. Det lönar sig alltid att inte bara läsa allmänna anvisningar utan även den egna apparatens bruksanvisning.

Valet börjar redan när du kokar vatten. Forskare Tarja Marjomaa vid Arbetseffektivitetsföreningen uppmuntrar till att först tänka på hur mycket hett vatten som det behövs.

– Vattenkokaren är energieffektivast, men det lönar sig inte att hetta upp mer vatten än den mängd som man använder.

En kopp vatten blir energieffektivt het även i mikrovågsugnen, men för större mängder är precisionsuppvärmning på en induktionshäll på plats.

– Då blir energiförbrukningen nästan i nivå med en vattenkokare.

Upphettning på en traditionell keramisk kokhäll som värms upp med motstånd och på en gjutjärnsplatta är långsammare och förbrukar mer el.

Cylinderdammsugare eller robot?

Det är relativt invecklat att jämföra elförbrukningen vid städning med olika typer av dammsugare.

– Elförbrukningen hos en vanlig cylinderdammsugare påverkas av effekten hos dammsugaren och hur länge dammsugningen pågår.

Sugeffekten hos apparatens motor kan i många dammsugare regleras för dammsugning av olika typer av ytor: full effekt för tjocka mattor, lägre effekt för hårda golv.

– Man kan höra det på dammsugarens ljud när effekten minskar och det går åt mindre el.

Robotdammsugarna som blivit allt vanligare städutrustning i hemmen är energieffektiva, men i många fall räcker de inte till som enda dammsugare.

– Batteridrivna anordningar använder i princip mindre energi än de som får elektricitet direkt ur ett eluttag, konstaterar Marjomaa.

Det finns skillnader i robotarnas verksamhetstider och batterier. Laddningen av roboten i laddningsstationen förbrukar också el.

Även elförbrukningen hos centraldammsugare varierar. För att åstadkomma tyst dammsugning och ren inneluft placeras centraldammsugarens maskineri och dammbehållare ofta i de tekniska utrymmena.

– Om sugeffekten är svagare på grund av att rören är långa och slingriga, så blir dammsugningstiden längre. Detta påverkar i sin tur elförbrukningen.

Eko- eller snabbprogram?

När du startar tvättmaskinen lönar det sig att komma ihåg att största delen av elektriciteten går åt till att värma vattnet. Det är klokt att fylla maskinen med tvätt och använda ett energisparprogram, vilket kan vara besvärligt i praktiken eftersom programmet ofta är långt. Maskinerna använder små mängder vatten vilket har kompenserats genom att förlänga tvättiden. Eco- eller energisparprogrammen i diskmaskinerna kan dock spara upp till 20–50 procent energi jämfört med de övriga programmen.

– Lättprogrammet, om maskinen har ett sådant, är det kortaste och förbrukar i allmänhet minst el. Det lönar sig att använda det efter möjlighet, tipsar Marjomaa och uppmanar alla att läsa tvättmaskinens bruksanvisning.

Lättprogrammet är avsett för mindre smutsig tvätt och kärl, men det är inte samma som ett snabbprogram. Snabbprogrammet är ofta det som förbrukar mer el än normalt eftersom det tvättar snabbt, men med hett vatten.

En sänkning av temperaturen på tvättvattnet från +65 grader till 55 grader minskar på stora maskiners elförbrukning med 25–55 procent och små maskiners förbrukning med 40–50 procent.  Läs bruksanvisningen för din apparat för att hitta bra sätt att spara energi.

Hänga upp tvätten på klädstreck eller tork i torktumlare?

Den som torkar tvätten inomhus på ett klädstreck kan överraskas av det faktum att tvätten inte torkar gratis på ett klädstreck under eldningssäsongen. Det ökar fuktigheten i inneluften och äter upp till och med lika mycket värmeenergi som en torktumlare.

Maskinell torkning av tvätt förbrukar för sin del ofta mer el än tvättning.

– Det lönar sig alltid att centrifugera tvätten så effektivt som möjligt.

Torktumlare och torkskåp, som fungerar med modern luftvärmepumpteknik är energieffektiva.

Det är möjligt att tygla elförbrukningen hos en traditionell torktumlare som kondenserar fukten med hjälp av luft, genom att sörja för tillräcklig ventilation så att anordningen får tillräckligt med luft. Om anordningen inte får tillräckligt med sval ersättningsluft, höjer värmen som den producerar rumstemperaturen, torktiden blir längre och elförbrukningen ökar.

Många bäckar små blir till en strid ström

Hushållens små elsparåtgärder bildar tillsammans en strid ström. Sakkunnig Päivi Suur-Uski vid Motiva uppmuntrar till att tänka på elsparandet på nationell nivå, med hela elsystemet i åtanke, när du startar hushållsmaskiner.

– Användningen av elapparater i hemmet ger varje vardag upphov till några förbrukningstoppar på riksomfattande nivå som var och en kan påverka genom sina egna val. Om man i hemmen undviker att använda hushållsapparater, exempelvis tvättmaskiner och ugn, vardagar klockan 8–10, 16–17 och 19–20, är det till och med möjligt att undvika hotande riksomfattande elavbrott under vintern.

Hon uppmanar att använda timern i anordningarna med hjälp av vilken det är möjligt att förlägga hushållets elanvändning till en bättre tid för det gemensamma bästa.

Elförbrukningen hos vissa elapparater per användningstid eller användningsgång. I kalkylen har använts som elpris 14 cnt/kWh, 32 cnt/kWh, 57 cnt/kWh (priser inkl. energi, överföring och skatter). Källa: Motiva.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä