Gå till innehållet
Hae sivustolta

Ett energisamfund ger husbolaget mer avkastning på solel

18.4.2023

Som ett energisamfund drar husbolaget större nytta av sin energiproduktion

Genom att grunda ett energisamfund blir bland annat produktionen av solel mer lönsam i husbolag. Solel som produceras kan då utnyttjas direkt i invånarnas energianvändning.

Produktion av solel är inte bara en nyttig miljögärning som höjer husets värde utan också ett effektivt sätt att skapa inbesparingar i husbolagets och dess invånares energiutgifter. Genom att bilda ett energisamfund kan husbolaget utnyttja energin som produceras direkt i sin egen och aktieägarnas energianvändning.

Så här fungerar ett energisamfund

Ett lokalt energisamfund kan grundas till exempel av aktieägarna i ett husbolag. Detta lyckas, om grundarna är med i samma, gemensamma fastighetselnät. Beslutet ska fattas vid husbolagets bolagsstämma. Det kräver inte att alla aktieägare i husbolaget godkänner det.

Samfundet kan skaffa ett eget solelsystem. Samtidigt kommer det överens om hur den egenproducerade solelen ska distribueras till aktieägarna och enligt vilken princip överloppsel ska säljas utanför fastigheten.

Andelen egen elproduktion delas och gottskrivs från elanvändningen för samfundets medlemmar. Husbolaget kan också vara medlem i energisamfundet, varvid den solel som produceras utnyttjas även för husbolagets gemensamma elanvändning. Det alltså minskar elenergiavgiften, elöverföringsavgiften och energiskatterna i medlemmarnas elräkning – med andra ord en ren inbesparing.

Så här inverkar energisamfundet på elförbrukningen hos invånarna i husbolaget under en timme

Solel produceras 10 kWh. Förbrukningen av fastighetsel är 3 kWh och av lägenhetsel sammanlagt 6 kWh. Husbolaget är delägare i energisamfundet.

 1. Från solelen som produceras täcks först förbrukningen av fastighetsel (3 kWh).
 2. Det som blir över (7 kWh) gottskrivs de aktieägare i husbolaget som är med i energisamfundet genom kreditfakturering.
 3. Överskottet på el (1 kWh) säljs till elnätet.

Utan energisamfundet och kreditfaktureringen skulle mängden el som säljs till elnätet vara 7 kWh.

Hur framskrider grundandet av ett energisamfund?

 • Husbolagets styrelse tar frågan om att grunda ett energisamfund och skaffa ett eget solelsystem till bolagsstämman som fattar ett beslut. Beslutet kräver inte godkännande av alla aktieägare.
 • Om bolagsstämman visar grönt ljus för anskaffningen är nästa steg konkurrensutsättning av leveransen av solelsystemet och anskaffning av systemet.
 • Leverantören av solelsystemet sköter installeringen och meddelar nätbolaget om anslutning av produktionen till distributionsnätet.
 • Husbolaget ingår ett avtal om försäljning av överloppsel med det elbolag som det väljer. Om överloppsel delas ut även till delägarna i energisamfundet ska de också ha ett motsvarande avtal med sin egen elförsäljare.
 • Husbolaget lämnar in en anmälan om grundandet av ett energisamfund till distributionsnätbolaget. Anmälan innehåller uppgifter om energisamfundets medlemmars elförbrukningsställe och fördelningsandelen för kreditfaktureringen.
 • Husbolaget ska ha en kontaktperson för energisamfundet som har i uppgift att i samband med grundandet redogöra för
  > elförbrukningsställen som hör till energisamfundet
  > fördelningsandelar vars summa ska vara 100 % och fördelningssättet för överskottsenergi
  > distributionsnätbolaget ingår med husbolaget ett avtal om energisamfundet. Energin som produceras delas enligt överenskommelse mellan delägarna.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä