Gå till innehållet
Hae sivustolta

En bra fråga Sommarstugan har grundvärme på över vintern. Hur kan jag spara el där?

27.12.2022

Grundvärme eller att låta stugan stå kall är inte de enda övervintringsalternativen för fritidsbostaden. I en del stugor är det möjligt att både värma och spara i elräkningarna.

Stugans övervintring är beroende såväl av byggmaterialet som utrustningsnivån. Om det har dragits en vattenledning till stugan eller stugan är värmeisolerad, måste inomhustemperaturen även vid hård köld vara tillräckligt hög för att det inte ska föreligga risk för att den fryser till.

Frågan besvaras av energirådgivare Tommi Tuomi

Om fritidsbostaden är så väl utrustad att där finns inomhustoalett och diskmaskin, kommer torrhållningsvärme i allmänhet inte i fråga. Även i de här stugorna ger underhållsvärme som kallas för grundvärme betydande inbesparingar under vinterperioden när inomhustemperaturen ställs in på ungefär 10 grader. För att vattenledningarna och -armaturerna inte ska frysa gäller det att säkerställa att inomhustemperaturen i de utrymmena inte ens vid hård köld sjunker under 10 plusgrader. I de övriga utrymmena kan inomhustemperaturen vara lägre så länge den är högre än utomhustemperaturen.

Om en stockstuga inte är isolerad och den inte har en vattenberedare eller vattenledning, är det möjligt att spara mycket i elräkningen utan risk för fuktskador.

Lösningen kallas för torrhållningsuppvärmning

Torrhållningsuppvärmning går ut på att inomhustemperaturen hålls några grader högre än utomhustemperaturen, vilket är tillräckligt för att hålla onödig fukt borta från konstruktionerna. En värmare på omkring 500–600 watt kan vara tillräcklig för torrhållningsuppvärmning av en medelstor stuga på 30–70 kvadratmeter. Värmaren placeras ungefär mitt i stugan.

Jag rekommenderar helst en luftvärmepump även för torrhållningsuppvärmning. Om en luftvärmepump saknas, och det inte finns tid att skaffa en sådan till inkommande vinter, lönar det sig att skaffa ett litet bärbart värmeelement. Det här gäller även i de fall när stugan är utrustad med fasta värmeelement.

Fasta elelement som placerats nedanför fönstren är behändiga med tanke på boendekomforten, men vid uppvärmning av en tom stuga är de en energiineffektiv och dyr lösning bland annat på grund av det stora värmesvinnet.  Förutom temperaturen gäller det också att sörja för ventilationen i stugan och därför ska dörrarna mellan rummen alltid hållas öppna under vinterperioden.


Det allra billigaste sparknepet kräver en investering på endast några euro

Det lönar sig att skaffa en egen termometer till varje rum i sommarstugan eftersom det underlättar finjusteringen av temperaturinställningarna. I allmänhet finns det endast en termometer i en stuga. Temperaturen i de olika rummen och utrymmena i en stuga varierar avsevärt.

Energirådgivaren i ditt område hittar du här: (på finska)

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä