Gå till innehållet
Hae sivustolta

En bra fråga – Kan jag byta ut elbastuugnen mot en vedeldad bastuugn?

12.7.2023

Vad kräver det? Skulle värmen stanna kvar i bastuhörnet eller kan bastuugnen ge extra värme till inomhusluften i hela bostaden?

Det går att byta en elbastuugn mot en vedeldad bastuugn, men det kräver i allmänhet bygglov och en ansenlig mängd ändringsarbeten. Däremot är det i vanliga fall inte vettigt att utnyttja bastuugnen som extra värmekälla i bostaden.

Det besvärligaste avsnittet med bytet av bastuugn beror på att de brandgaser som uppstår i en vedeldad ugn ska ledas utanför byggnaden antingen med en lätt rökkanal tillverkad av stål eller en skorsten som murats med tegel. Om det inte redan finns en rökkanal eller skorsten i huset, gäller det att ansöka om bygglov för ändringsarbetena.

Om en person som bor i ett bostadsaktiebolag, exempelvis i ett radhus, vill genomföra en dylik åtgärd, ska bolagets styrelse godkänna planerna. Dessutom är det bostadsaktiebolaget och inte aktieägaren som ansöker om bygglov i dylika fall.

Bastuugnarnas skyddsavstånd kan även påverka ändringsarbetena. Vedeldade bastuugnar kräver i allmänhet ett längre skyddsavstånd från bastulaven. Dessutom är det nödvändigt att se till att det finns tillräckligt med utrymme framför bastuugnen så att det går att lägga till ved tryggt. Tillverkarna av bastuugnar uppger de exakta skyddsavstånden som bör iakttas.

Det är i allmänhet inte vettigt att använda en vedeldad bastuugn som extra värmekälla för inomhusluften. Östra Finlands universitet lät utföra en undersökning i vilken uppmättes verkningsgraden hos vedeldade bastuugnar och medeltalet för 11 olika bastuugnar blev omkring 65 procent.1 En löskubik björkklabbar kostar nu2 cirka 80 euro, och den skulle ge omkring 435 kWh i en sådan här genomsnittsbastuugn.3 Priset på en kilowattimme skulle då bli ungefär 18 cent.

Verkningsgraden för elelement, exempelvis elektriska värmeelement, är nästan 100 procent. Uppvärmning med en vedeldad bastuugn är alltså i teorin lönsam, om det totala priset på el (energi, skatt och överföring) är över 18 cent/Kwh.

Det gäller dock att beakta i beräkningarna att överföringen av värmen från bastun till vardagsrummet eller ett annat rum inte är helt okomplicerad. Det ligger flera utrymmen emellan innan värmen når till exempel vardagsrummet eller sovrummet där det största behovet av värme finns. Kostnaderna för ändringsarbetena ska också tas i beaktande i beräkningarna. Vi kan alltså konstatera att det i allmänhet inte är vettigt att använda en vedeldad ugn som extra värmekälla i en bostad – särskilt om det är nödvändigt att först göra omfattande ändringsarbeten för att byta bastuugn.

Svaren har getts av Miika Huhtala
Energirådgivningen i Norra Finland

1) Forskningsrapporten Kiukaiden päästöt ja niiden vähentäminen
https://sites.uef.fi/fine/wp-content/uploads/sites/158/2020/11/kiuas_loppuraportti.pdf

2) Till den elektriska vedaffären – MottiNetti: mottinetti.fi/osta-puuta/

3) Kolla från räkneverket energimängden som ved producerar:
mottinetti.fi/polttopuuinfo/puuenergialaskuri/

 

Energirådgivaren i ditt område hittar du här:

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä