Gå till innehållet
Hae sivustolta

En bra fråga: Hur kan jag säkerställa att elinstallationerna i fritidsbostaden är säkra?

7.7.2021

Jag har köpt en gammal fritidsbostad som har elektricitet. Jag känner mig osäker över elinstalleringarna. Hur kan jag veta att de är säkra? Hur kan jag kontrollera i vilket skick de är? Vem bär ansvaret, om det händer något på grund av ett fel i elinstallationerna?

– Om skicket på en elanläggning väcker misstankar är det bäst att be en fackman inom elbranschen att komma och granska installationerna. Om centralen eller någon annan del av anläggningen luktar bränt eller det hörs till exempel surrande eller elapparaterna fungerar onormalt (ljusen blinkar eller kylskåpet för ett ovanligt högt ljud), är den bästa lösningen att stänga av strömmen från huvudcentralen och invänta en fackman, som granskar installationerna. Det gäller även att utreda orsaken, om propparna brinner ofta utan en uppenbar orsak. Även söndriga eluttag och övrig elutrustning ska repareras utan dröjsmål. I värsta fall kan installationerna innebära en risk för elstötar eller eldsvåda.

Bland annat auktoriserade besiktningsmän och auktoriserade besiktningsorgan utför besiktningar av elanläggningar. Även elentreprenörer som är specialiserade på kvalitetskontroller kan anlitas för besiktning av installationerna. Elentreprenörer, auktoriserade besiktningsmän och besiktningsorgan hittar man via Tukes webbplats. Enligt elsäkerhetslagen är det innehavaren av en elanläggning som ansvarar för att elinstallationerna är i skick och som är skyldig att sörja för att anläggningen är säker och att fel som observerats korrigeras.

Svar på frågan ges av
Ville Huurinainen,
överinspektör, elanläggningar
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä