Gå till innehållet
Hae sivustolta

Elnätet går över till kvartstimmar – Fjärravlästa mätare byts ut mot nya generationens smartmätare

26.4.2023

Det räcker inte längre med ett vädersäkrat elnät för att upprätthålla leveranssäkerheten. För utnyttjandet av kolfri elproduktion krävs en ny typ av energisystem och elnät som möjliggör flexibilitet och nya slags tjänster för kunderna. Inom energimätningen inleds en övergång till en 15 minuters mätperiod i år. De fjärravlästa mätarna ska nu bytas ut mot nya generationens smartmätare.

Då en allt större del av energin som produceras är utsläppsfri, betyder det stora växlingar i elsystemet. Vindel produceras när det blåser och solel när solen skiner. Kunderna behöver dock el utgående från sina egna tidtabeller.

För att det ska vara möjligt att upprätthålla balansen genom att utnyttja utsläppsfritt producerad el, krävs ett smart energisystem som flexibelt följer efterfrågan och utbud och tjänster med hjälp av vilka flexibilitet kan åstadkommas. Det behövs ett system som ger kunden bättre möjligheter att delta på elmarknaden och även mer ekonomisk nytta av den när det är möjligt att flytta den egna elanvändningen från de dyra timmarna till förmånligare timmar. Elnätet bör möjliggöra denna verksamhet.

Elnätet ska även anpassa sig till andra utmaningar. Kundernas egen produktion av solel, elektrisk trafik och nya energigemenskaper som bildas av husbolag, samt förbättrad elleveranssäkerhet förutsätter att elmätningen utvecklas.

Övergången till en 15 minuters mätperiod, dvs. en kvartstimme, grundar sig på den europeiska lagstiftningen. Med hjälp av den snabbare mätperioden är det möjligt att reagera snabbare på förändringar i elsystemet. Förändringen sker stegvis med början i år.

Iina Lehto på enheten Nät och tjänster vid Finsk Energiindustri r.f.

Smartmätarnas tidevarv

Finland övergick som första land i Europa vid ingången till 2010-talet till omfattande mätning per timme och fjärravläsning av el. Detta möjliggjorde uppföljning av elförbrukningen på timnivå och en övergång från fakturering enligt uppskattad förbrukning till fakturering baserad på verklig förbrukning.

– Förändringen gav varje elanvändare möjlighet att köpa el till ett börspris som byts varje timme och möjlighet att dra nytta av att förlägga den egna förbrukningen till de billigaste timmarna. Dessa timmätare når slutet av sin livslängd under 2020-talet. Samtidigt som anordningarna förnyas ges de nya egenskaper som gagnar såväl kunderna som hela elsystemet, berättar ledande expert Iina Lehto på enheten Nät och tjänster vid Finsk Energiindustri r.f.

Nyheter att utnyttja för elanvändarna

De nya mätarna för med sig för kunderna snabbare informationsutbyte och ännu mer exakt information om den egna elanvändningen. I framtiden sträcker sig tjänsterna ännu bättre än tidigare även till styrning av den egna elanvändningen.

– I Finland ska man övergå från och med i år till en 15 minuters avräkningsperiod för obalanser. Ändringen sker under de kommande åren. De nya mätarna mäter elen i perioder på 15 minuter vilket ger ännu mer exakt information om elförbrukningen. Informationen kan utnyttjas bland annat i hemautomationssystem, smarta laddningsapplikationer för elbilar och smart styrning av elapparater. Informationen gör det möjligt att utveckla nya tjänster för uppföljning och styrning av elförbrukningen, berättar Lehto.

Leveranssäkerheten blir bättre med hjälp av ännu mer exakt information. – De nya mätarna ger även akt på elkvaliteten i större omfattning än tidigare. Med hjälp av mätarna följer man upp elavbrott mer ingående än tidigare och lokaliserar s.k. nollfel. Dessutom är det enklare att koppla på och/eller avbryta elen via alla de nya mätarna, vilket gör verksamheten effektivare och sparar på kostnaderna.

Ett smart elnät utgör basen för elmarknaden i framtiden

Smartmätning bygger en grund för nya typer av tjänster med hjälp av vilka kunderna har allt större möjlighet att delta på elmarknaden.

– Ett smartare energisystem ökar kundernas möjligheter att delta på elmarknaden antingen direkt eller genom att utnyttja nya tjänster. En del kunder uppskattar lättskötthet, andra ett förmånligt pris och en del vill förvekliga sina värderingar såsom miljövänlighet eller självförsörjning. Det nya energisystemets uppgift är att möjliggöra kundens val som en del av helheten. Utvecklandet av nya smarta energilösningar skapar även möjligheter för ny affärsverksamhet, målar Lehto upp visioner.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä