Gå till innehållet
Hae sivustolta

Elmätningen förnyas – elmätarturnén är snart på väg

17.1.2024

Det är snart tid att byta till en bättre elmätare. De nya mätarna kommer, eftersom de tidigare börjar vara i slutet av sin livslängd och svarar inte tillräckligt flexibelt på de behov som elproduktionen och -förbrukningen har i framtiden.

De nya smartmätarna för med sig ännu mer exakt information om din elförbrukning. Den nya generationens mätare gör det möjligt att följa upp och hantera den egna energiförbrukningen enklare än tidigare och i realtid. Mätarreformen bidrar även till säkerställandet av elleveranserna och tillräckligt med el samt utnyttjandet av kolfri elproduktion.

Mätarna installeras under de närmaste åren

Nya elmätare ska installeras hos Kymmenedalens El:s kunder i huvudsak under 2025 och 2026. Några tusen installeringar ska göras 2024.

Installeringsarbetena utförs områdesvis. När det blir aktuellt med byte av mätaren, informeras du om byte av din egen mätare ungefär två veckor innan den ska installeras. Mätarbytet är gratis och kräver inga åtgärder av dig, om det inte finns några hinder framför mätaren. Elvera Oy svarar för installeringarna
av apparaterna.

Du får mer information om bytet av mätare och vad det för med sig i de kommande kundtidningarna och våra nyhetsbrev.

ELMÄTARTURNÉN är Kymmenedalens Elnäts, Järvi-Suomen Energias och PKS Sähkönsiirtos gemensamma projekt för byte av elmätare. Elmätarprojektet konkurrensutsattes som gemensam upphandling 2022 och den omfattande gemensamma upphandlingen gav kännbara kostnadsbesparingar. Aidon Oy levererar sammanlagt ca 300 000 nya generationens elmätare till bolagen. Upphandlingens totala värde är över
50 miljoner euro.

 

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä