Gå till innehållet
Hae sivustolta

Elektrisk semesterresa!

7.6.2023

Du kan redan köra elbil runtom i Finland. Det finns laddningsstationer ända uppe i Lappland, visserligen är antalet stationer som erbjuder snabbladdning ännu litet. Semesterresor med elbil är lockande också av den orsaken att kilometerkostnaderna blir avsevärt mindre än med en traditionell bil med förbränningsmotor.

Före resan lönar det sig att kontrollera hur tätt laddningsstationerna ligger längs med rutten. Om du planerar en snäv tidtabell lönar det sig att ta reda på vilka laddningseffekter stationerna längs med rutten erbjuder – måste du stanna för flera timmar eller räcker det med en kort paus.

Detta är viktigare för den som kör med en helelektrisk bil än för den som kör en laddbar hybrid. Om elen tar slut kan den som kör en hybridbil fortsätta med hjälp av förbränningsmotorn medan färden tar slut för den som kör en helelektrisk bil.

Lyckligtvis börjar nätverket av laddningsstationer vara omfattande. I största delen av Finland kan du hitta den närmaste offentliga laddningsstationen inom en radie på 50 kilometer. Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficoms beräkningar ligger den närmaste laddningsstationen i Södra och Västra Finland nästan alltid på ett kortare avstånd än 25 kilometer.

I skrivande stund finns den nordligaste laddningsstationen för elbilar i Finland i Nuorgam i Utsjoki kommun, i nordväst i Kilpisjärvi och i öster i Ilomants.

Olika typer av laddningsanordningar

Det sammanlagda antalet laddningsstationer är över 9 000. Merparten av dem erbjuder en laddningseffekt på högst 22 kilowatt. Antalet snabbladdstolpar, dvs. 50–100 kilowatts laddstationer är drygt 500. Det finns redan drygt tusen snabba laddstolpar, dvs. laddningsstationer med en effekt på över 100 kilowatt.

Laddningsanslutningarna för elbilar har standardiserats, men i princip finns det fortfarande fyra olika av dem. Den vanligaste är laddningsanslutningen Type 2. Den kan användas av de flesta elbilar, laddbara hybrider medräknade. Glöm inte att ta med dig bilens egen laddningskabel på resan!

Det går redan ganska snabbt att ladda elbilen under resan.

CCS är en europeisk snabbladdningsstandard som nästan alla helelektriska bilar kan använda – Teslas S- och X-modeller med en separat CCS-adapter.

”Stolpen” kan även ha märkningen CHAdeMO. Det är en snabbladdningsanslutning som används särskilt av vissa japanska bilar. Anslutningen kan användas för en Tesla med en kabel som finns som tilläggsutrustning.

Teslas egna Super Charger och Destination Charger är endast avsedda för tillverkarens helelektriska bilar. Av de här laddstolparna finns det minst av i Finland.

Det kan räcka med en kvart

Det går redan ganska snabbt att ladda elbilen under resan.

Om du laddar batterierna i en snabbladdningsstolpe eller -station tillräckligt mycket för att komma till följande planerade laddningsplats, utgör en kaffepaus eller till exempel en liten shoppingrunda en tillräckligt lång paus. Om du däremot är tvungen att använda en laddningsstation av modellen Type 2 och du därtill vill ladda batteriet fullt, ökar restiden ofta med flera timmar.

Batteriernas faktiska laddningshastigheter beror även på bilmodellen, batteriernas skick och fordonets laddningskapacitet. Bilens egen elektronik justerar laddningens effekt och hastighet och därför tillåter bilen inte alltid den laddningseffekt eller -hastighet som laddningsstolpen i princip kan prestera. Av den orsaken avviker laddningstiden från de idealtider som uppges.

Det är också vanligt att laddningshastigheten sjunker när ungefär 80 procent av batterierna är laddade. I de flesta fall är det klokt att fortsätta färden i det skedet och frigöra laddningsstolpen för nästa elbilist.

När du når din destination – oberoende av om det är en stuga i Lappland eller din egen gård – lönar det sig att omedelbart sätta bilen på laddning.

Billigast att ladda hemma

Driftskostnaderna för en ny eller relativt ny elbil är märkbart lägre än för en bil med bränslemotor.

Det blir allra billigast att ladda bilen hemma, speciellt om du har ingått ett förmånligt elavtal eller använder börsel och laddar nattetid. Även med ett dyrt elavtal blir det billigare att fylla ”tanken” än att köpa motsvarande mängd liter bensin eller diesel.

Med bra planering löper elbilistens semesterresa smidigt och med små kostnader.

Högeffektladdare är det dyraste sättet att ladda en elbil eftersom tjänsteleverantören debiterar en egen andel ovanpå elpriset. Gratis laddningstjänster som några parter tidigare erbjöd finns knappast längre – de har blivit avgiftsbelagda.

På internet hittar du jämförande beräkningar om kostnaderna för elbilar och förbränningsmotorbilar. Enligt dem blir priset på körning med elbil i allmänhet omkring tre euro per hundra kilometer när du laddar bilen med egen laddare hemma. Om du använder offentliga laddningsstationer blir priset ungefär dubbelt högre – och fördubblas ytterligare, om du köper bensin.

Smart betalning

Tills vidare betalar man för el på ett annorlunda sätt än för flytande bränslen. Bankkort eller pengar duger i allmänhet inte, i stället behöver du en smarttelefon och en app i den – eller helst flera appar så att du inte är beroende av en enda tjänsteleverantörs laddningsstationer.

Priset på elektriciteten är inte alltid tydligt synligt vid ”stolpen”, men du kan kontrollera det med din smarttelefon från tjänsteleverantörens app eller webbplats.

Faktureringsgrunderna varierar också. I allmänhet debiteras avgiften enligt laddade kilowatt eller hur många minuter som användes för laddningen, faktureringsgrunden kan även vara en kombination av dessa båda.

Bland annat konsumentförbundet har kritiserat förfarandena som oklara.

Nyttig läsning:

 

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä