Gå till innehållet
Hae sivustolta

Prislista för nättjänst 1.1.2024

Normalöverföring

Grundavgift moms 0 % moms 24 %
3 x 25 A, 1 x 35 A *) 11,72 14,53 €/mån
3 x 25 A, 1 x 35 A 17,61 21,84 €/mån
3 x 35 A 36,19 44,88 €/mån
3 x 50 A 49,31 61,15 €/mån
3 x 63 A 72,54 89,95 €/mån
3 x 80 A 115,02 142,62 €/mån
3 x 100 A 147,94 183,44 €/mån
Överföringsavgift 2,099 2,60 c/kWh

Nattöverföring

Grundavgift moms 0 % moms 24 %
3 x 25 A, 1 x 35 A *) 23,51 29,15 €/mån
3 x 25 A, 1 x 35 A 35,12 43,55 €/mån
3 x 35 A 56,99 70,65 €/mån
3 x 50 A 79,44 98,51 €/mån
3 x 63 A 98,84 122,56 €/mån
3 x 80 A 142,10 176,20 €/mån
3 x 100 A 186,82 231,66 €/mån
3 x 125 A 246,99 306,27 €/mån
3 x 160 A 292,16 362,29 €/mån
Överföringsavgift dag * 2,0816 2,58 c / kWh
Överföringsavgift natt * 0,7141 0,89 c / kWh

Årtidsöverföring

Grundavgift som vid nattöverföring moms 0 % moms 24 %
Överföringsavgift vintervardag * 2,8916 3,59 c / kWh
Överföringsavgift övrig tid * 0,9319 1,16 c / kWh

LSP-effekt

moms 0 % moms 24 %
Grundavgift 158,41 196,43 €/mån
Effektavgift 5,00 6,20 €/kW, mån
Reaktiv effekt 7,64 9,47 €/ kVAr,mån
Överföringsavgift, vintervardag * 1,86 2,3 c / kWh
Överföringsavgif,t övrig tid * 0,89 1,10 c / kWh

MSP-effekt

moms 0 % moms 24 %
Grundavgift 158,41 196,43 €/mån
Effektavgift 4,00 4,96 €/kW, mån
Reaktiv effekt 7,64 9,47 €/kVAr, mån
Överföringsavgift, vintervardag * 1,46 1,81 c / kWh
Överföringsavgift, övrig tid * 0,61 0,76 c / kWh

MSP-effekt, ellager

moms 0 % moms 24 %
Grundavgift 158,41 196,43 €/mån
Effektavgift 1,75 2,17 €/kW, mån
Reaktiv effekt 7,64 9,47 €/kVAr, mån
Överföringsavgift, vintervardag * 1,46 1,81 c / kWh
Överföringsavgift, övrig tid * 0,61 0,76 c / kWh

Om det finns förbrukning i samband med ett ellager tillämpas en effektavgift för KJ-effekt enligt prislistan.

 

*) = Rad- och höghus med minst fem mätare i anslutningen. 

* Vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övriga tider övrig tid.
Natteltid kl. 22–07

Mätperioden för effektavgiften är en timme. Avgiften fastställs utgående från toppeffekten för vintervardagar under en glidande 12 månaders period. Under övriga tider är rätten till överuttag av debiteringseffekten 50 procent. Den överskridande delen faktureras och påverkar inte senare fakturering. Debiteringseffekten är minst 50 kW.

Debiteringseffekten för en kund som inleder sin elanvändning under sommarsäsongen fastställs till en början utifrån den största effekten som uppmätts under sommarmånaderna tills vintersäsongen blir utslagsgivande.

Avgiften för reaktiv effekt utgår från den reaktiva effekt som uppmäts varje månad (kVAr) från vilken avdras 20% av bärdet för den aktiva effekt (kW) som debiteras.

Elskatt

moms 0 % moms 24 %
Elskatt klass I, övriga kunder 2,2530 2,7937 c / kWh
Elskatt i skatteklass II industri- och växthuskunder,
min. 500 kW maskinsalar och värmepumpar
0,0630 0,07812 c / kWh

Du kan byta nättjänstavtalet till ett annat efter en ettårig avtalsperiod.

Priserna uppges både utan skatt och med skatt. De skattefria priserna gäller i första hand företagskunder medan priserna inklusive skatt gäller konsumenter. Överföringspriserna med momsen inräknad är avrundade till två decimaler.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä