Gå till innehållet
Hae sivustolta

Vi köper elektricitet

Har du ett litet vindkraftverk på din gård eller solpaneler på taket? Använder du själv all el som du producerar? Visste du att om du inte alltid behöver all el som du producerar är vi intresserade av att köpa överloppsmängden? Vi erbjuder dig en möjlighet att teckna ett köpeavtal om elenergi med oss för elektricitet som du har producerat.

För att kunna teckna ett avtal, vänligen beakta att:

  • din produktionsanläggning är kopplad till det lokala distributionsnätet
  • du har en timbaserad energimätning som mäter den energimängd som du producerar per timme
  • den nominella effekten av din produktionsanläggning ligger under 100 kVA
  • du har ett ikraftvarande elförsäljningsavtal med Kymmenedalens El

Läs mer om småproduktion

För den elektricitet som du producerar betalar vi den nordiska elbörsen Nord Pool Spots timspotpris för Finlands prisområde.

Kontakta oss, om du är intresserad!

Om du vill sälja elektricitetet ska du ringa 05 77 801 eller skicka e-post till pientuotanto@ksoy.fi.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä