Gå till innehållet
Hae sivustolta

KSOY Vartti

Obs! Kontraktet är för närvarande inte till salu.

Känns det jobbigt att följa med elbörsen? Du kan också köpa el direkt från elbörsen till ett stabilt pris i tre månaders perioder.

Prisbestämningsgrunderna för förbrukningsavgiften i KSOY Vartti-avtal från och med 1.10.2022

Priset på KSOY Vartti-avtalet baserar huvudsakligen på derivatpriserna på NASDAQ OMX Commodities för det kommande kvartalet.

Från och med 1.10.2022 grundar sig förbrukningsavgiften på derivatpriserna för i förväg angivna dagar, och formeln för hur priset beräknas är tydlig och synlig för kunderna. I fortsättningen är förbrukningsavgifterna i KSOY Vartti-avtal desamma vid alla mätningssätt.

 

Förbrukningsavgiften i avtalet beräknas på följande sätt:

ENOFUTBLQx-yy + SYHELFUTBLQx-yy + KSOY:s marginal

ENOFUTBLQx-yy = priset på systemderivatprodukten för den kommande prisperioden

SYHELFUTBLQx-yy = priset på Finlands prisområdesdifferensprodukt för den kommande prisperioden

KSOY:s marginal = 1,9 c/kWh

Obs! Efter beräkningen läggs moms (24 %) på förbrukningsavgiften.
Derivatpriserna presenteras på NASDAQ:s webbplats i formen €/MWh. Priserna kan omvandlas till c/kWh-priser genom att dividera värdet med tio.

Derivatpriserna bestäms enligt derivatens avslutspriser (kolumnen Daily fix) på prisbestämningsdagarna:

 

Prisperiod Prisbestämningsdag
1.1–31.3 19.11
1.4–30.6 17.2
1.7–30.9 19.5
1.10–31.12 19.8

 

Om prisbestämningsdagen infaller på ett veckoslut, används avslutspriserna (kolumnen Daily fix) för föregående fredag vid prisbestämningen.

Prisutvecklingen på elderivat kan följas här:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/commodities/market-prices

Kontraktspriset kommer att förbli detsamma i tre månader. Vi kommer att meddela det nya priset för avtalet en månad innan den nya säsongen börjar. Avtalet gäller till dess vidare och kundens uppsägningstid är två veckor. Elpriset består av en månatlig grundavgift och en förbrukningsavgift.

  • Priset är stabilt under hela prisperioden: januari–mars, april–juni, juli–septenber och oktober–december.
  • Avtalet gäller för tillfället
  • Det nya priset meddelas en månad innan den nya prisperioden börjar.
  • Du får ett brev om priset 1 månad före nya prisperioden. Vi kommer också att meddela det nya priset på denna webbplats.

Prislista

1.10.2023 – 31.12.2023
Grundavgift 3,35 €/mån
Förbrukningsavgift 8,41 cent/kWh

inkl. 24 % moms.

1.7.2023 – 30.9.2023
Grundavgift 3,35 €/mån
Förbrukningsavgift 9,65 cent/kWh

inkl. 24 % moms.

Priset är detsamma för alla mätmetoder.


Säkringsstorlek max 3 x 63 A. På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

Notera! Kontraktet är för närvarande inte till salu.

Vi betjänar dig i alla frågor som gäller elavtalet

Ingå ett avtal genom att ringa 05 7780 500, på vår onlinetjänst eller genom chattfönstret på vår webbplats.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä