Gå till innehållet
Hae sivustolta

KSOY Vartti

Obs! På grund av det rådande marknadsläget för el är vårt avtalsurval begränsat för tillfället. Kontraktet är för närvarande inte till salu.

Känns det jobbigt att följa med elbörsen? Du kan också köpa el direkt från elbörsen till ett stabilt pris i tre månaders perioder.

Priset på KSOY Vartti-avtalet är baserat på derivatpriserna på NASDAQ OMX Commodities för det kommande kvartalet. Förbrukningsavgiften påverkas även av förändringar i andra kostnader relaterade till köp av el, som t.ex profil kostnadsutveckling. Ökningen av fluktuationen av elpriserna per timme ökar profilkostnaden.

Kontraktspriset kommer att förbli detsamma i tre månader. Vi kommer att meddela det nya priset för avtalet en månad innan den nya säsongen börjar. Avtalet gäller till dess vidare och kundens uppsägningstid är två veckor.

  • Elpriset består av en månatlig grundavgift och en förbrukningsavgift som fastställs på basis av den kvartalsprodukt som noteras på elbörsen NASDAQ OMX Commodities derivatmarknad.
  • Priset är stabilt under hela prisperioden: januari–mars, april–juni, juli–septenber och oktober–december.
  • Avtalet gäller för tillfället
  • Det nya priset meddelas en månad innan den nya prisperioden börjar.
  • Du får ett brev om priset 1 månad före nya prisperioden. Vi kommer också att meddela det nya priset på denna webbplats.

Prislista

Grundavgift 3,35 €/mån

1.4.2022 – 30.6.2022
Förbrukningsavgift 9,75 cent/kWh

1.7.2022 – 30.9.2022
Förbrukningsavgift 12,49 cent/kWh

Kontraktet är för närvarande inte till salu.


Prislista, inkl. 24 % moms. Säkringsstorlek max 3 x 63 A. På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

Prislista

Grundavgift  3,35 €/mån

1.4.2022 – 30.6.2022
Förbrukningsavgift, dag 10,25 cent/kWh
Förbrukningsavgift, natt 8,75 cent/kWh

1.7.2022 – 30.9.2022
Förbrukningsavgift, dag 12,99 cent/kWh
Förbrukningsavgift, natt 11,49 cent/kWh

Kontraktet är för närvarande inte till salu.


Prislista, inkl. 24 % moms. Säkringsstorlek max 3 x 63 A. På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt

Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid. 

Prislista

Grundavgift  3,35 €/mån

1.4.2022 – 30.6.2022
Förbrukningsavgift, vintervardag 10,25 cent/kWh
Förbrukningsavgift, övrig tid 8,75 cent/kWh

1.7.2022 – 30.9.2022
Förbrukningsavgift, vintervardag 12,99 cent/kWh
Förbrukningsavgift, övrig tid 11,49 cent/kWh

Kontraktet är för närvarande inte till salu.


Prislista, inkl. 24 % moms. Säkringsstorlek max 3 x 63 A. På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt

Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid.  

Vi betjänar dig i alla frågor som gäller elavtalet

Ingå ett avtal genom att ringa 05 7780 500, på vår onlinetjänst eller genom chattfönstret på vår webbplats.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä