Gå till innehållet
Hae sivustolta

Elförsäljningsvillkor

Vi tillämpar de gällande allmänna elleveransvillkoren inom branschen på avtal inom vårt nätområde och de allmänna elförsäljningsvillkoren på avtal inom andra distributionsnätinnehavares område.

Enligt konsumentskyddslagen är ångerfristen för ett avtal som ingåtts genom distansförsäljning (t.ex. per telefon eller på webben) 14 dagar från dagen då avtalet ingåtts. Observera att tiden börjar räknas direkt efter att du exempelvis avslutat telefonsamtalet.  Du kan själv frånträda avtalet t.ex. per e-post.

Eventuella tvister gällande avtalet ska avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om det inte är möjligt att avgöra tvisten genom förhandlingar har konsumenten möjlighet att låta konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) avgöra ärendet. Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumenten vara i kontakt med magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä