Gå till innehållet
Hae sivustolta

El till hemmet

Obs! På grund av det rådande marknadsläget för el är vårt avtalsurval begränsat för tillfället. Vi säljer nya elavtal tills vidare endast till elförbrukningsställen som ligger inom Kymmenedalens Elnät Ab:s område.

Välkommen att välja det elavtal som passar dig bäst!

Om du vill diskutera med vår kundtjänst kan du nå oss på 05 7780 500. Vår kundtjänst är öppen mån–fre kl. 8–17.

KSOY Kiinteä

KSOY Kiinteä avtalet med fast pris förblir priset på el oförändrat under hela avtalsperioden, 24 månader.

Läs mer

KSOY Ilmasto

KSOY Ilmasto är utsläppsfri el till ett fast avtalspris.

Läs mer

KSOY Pörssi

Elektricitet direkt från elbrörsen.

Läs mer

KSOY Jatkuva

KSOY Jatkuva elavtalet gäller för tillfället.

Läs mer

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä