Gå till innehållet
Hae sivustolta

KSOY Vartti

Känns det jobbigt att följa med elbörsen? Du kan också köpa el direkt från elbörsen till ett stabilt pris i tre månaders perioder.

Notera! På grund av en exceptionell situation på elmarknaden är våra avtalsmöjligheter för närvarande begränsade.

Kontraktet är för närvarande inte till salu.

Priset på KSOY Vartti-avtalet är baserat på derivatpriserna på NASDAQ OMX Commodities för det kommande kvartalet. Förbrukningsavgiften påverkas även av förändringar i andra kostnader relaterade till köp av el, som t.ex profil kostnadsutveckling. Ökningen av fluktuationen av elpriserna per timme ökar profilkostnaden.

Kontraktspriset kommer att förbli detsamma i tre månader. Vi kommer att meddela det nya priset för avtalet en månad innan den nya säsongen börjar. Avtalet gäller till dess vidare och kundens uppsägningstid är två veckor.

  • Elpriset består av en månatlig grundavgift och en förbrukningsavgift
  • Priset är stabilt under hela prisperioden: januari–mars, april–juni, juli–septenber och oktober–december
  • Kontrakter gäller för tillfället
  • Det nya priset meddelas en månad innan den nya prisperioden börjar
  • Du får ett brev om priset 1 månad före nya prisperioden. Vi kommer också att meddela det nya priset på denna webbplats.

Prislista

Grundavgift 2,70 €/mån

1.4.2022 – 30.6.2022
Förbrukningsavgift 7,86 cent/kWh

1.1.2022 – 31.3.2022
Förbrukningsavgift 8,06 cent/kWh

Kontraktet är för närvarande inte till salu.


Inkl. moms 0 %. Säkringsstorlek max 3 x 63 A. På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

Prislista

Grundavgift 2,70 €/mån

1.4.2022 – 30.6.2022
Förbrukningsavgift, dag 8,27 cent/kWh
Förbrukningsavgift, natt 7,06 cent/kWh

1.1.2022 – 31.3.2022
Förbrukningsavgift, dag 8,46 cent/kWh
Förbrukningsavgift, natt 7,25 cent/kWh

Kontraktet är för närvarande inte till salu.


Inkl. moms 0 %. Säkringsstorlek max 3 x 63 A. På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid. 

Prislista

Grundavgift 2,70 €/mån

1.4.2022 – 30.6.2022
Förbrukningsavgift, vintervardag 8,27 cent/kWh
Förbrukningsavgift, övrig tid 7,06 cent/kWh

1.1.2022 – 31.3.2022
Förbrukningsavgift, vintervardag 8,46 cent/kWh
Förbrukningsavgift, övrig tid 7,25 cent/kWh

Kontraktet är för närvarande inte till salu.


Inkl. moms 0 %. Säkringsstorlek max 3 x 63 A. På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

Vid timvisa mätningar tillämpas den riksomfattande tidsfördelningen enligt 2 § i Statsrådets förordning 66/2009 om utredning och mätning av elleveranser dag kl. 7–22, natt kl. 22–7, vintervardag 1.11–31.3. mån–lör kl. 7–22, övrig tid. 

Vi betjänar dig i alla frågor som gäller elavtalet

Vår kundtjänst betjänar dig mån–fre kl. 8–17.

Tfn 05 7780 500

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä