Gå till innehållet
Hae sivustolta

KSOY Pörssi till företagen

Tänk om du skulle köpa ditt företags el direkt från elbörsen?

Notera! Vi gör elavtal för våra nuvarande kunder över hela Finland. För närvarande tar vi dock inte emot nya kunder utanför vårt leveranspliktsområde (Kymenlaakson Sähköverkko Oy och Haminan Sähköverkko Oy).

 

På detta sätt är ditt elpris alltid på aktuell nivå eftersom det baserar sig direkt på noteringen på elbörsen NordPool. Genom att följa med elbörsen ser du nästa dags timpris och ju mer du kan styra din egen elförbrukning till de förmånliga timmarna desto mer sparar du.

KSOY Pörssi är endast till elförsbrukningsställen som säkringsstorlek är max 3 x 63 A.

  • Du får alltid el till ett aktuellt pris. Avtalspriset baserar sig på priset på elbörsen NordPool och följer det timvisa elpriset för Finlands prisområde.
  • Du betalar en månatlig grundavgift för elen och ett timpris vilket består av börspriset och en expeditionsavgift.
  • Lämpar sig för mål vars säkringsstorlek är max 3 x 63 A.
  • Avtalet gäller tillsvidare. Du kan säga upp avtalet med 2 veckors varsel.

Prissättning av KSOY Pörssi

Pris fr.o.m. 1.2.2023

Grundavgift 3,63€/mån (incl. moms 0%)

Expeditionsavgift 0,40 cent/kWh (incl. moms 0%) + timpris* x,xx cent/kWh + moms 0%


* Företags förbrukning per timme x elpris per timme = timpris

Inkl. 0 % moms. Säkringsstorlek max 3 x 63 A. På priset tillkommer en överföringsavgift som innehavaren av distributionsnätet uppbär samt elskatt.

Ingå ett avtal

Vi betjänar dig i alla frågor som gäller elavtalet

Vår kundtjänst betjänar dig mån–fre kl. 8–18.

Tfn 05 7780 500

Följa elpriset

Du kan följa elbörsens nästa dags timpris på NordPools webbplats. Välj från Elspot prices ”FI” så ser du följande dags timpriser. Du kan följa börspriset med Fingrid Oyj:s applikation Tuntihinta som kan laddas ner i mobilen (Android, Windows Phone ja iPhone) här.

Om vi inte får din elmätares timförbrukningsuppgifter från let lokala elnätbolaget utgörs avtalets pris av en grundavgift, en expeditionsavgift och det förverkligade månatliga medelpriset.

Se priset på KSOY Pörssi innevarande månad

Se dagens elpris

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä