Tietosuoja-asiat

Asiakkaan tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimintamme ehdoton edellytys. Hyödynnämme asiakkaan antamia tietoja vain asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Useimmissa tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu voimassaolevaan sopimukseen tai lakisääteisiin velvoitteisiin. KSOY tietosuojaseloste -dokumentissa kerromme, mihin tarkoituksiin asiakkaan tietoja käytetään. 

Tarvittaessa asiakaspalvelumme auttaa, jos sinulla on kysyttävää asiasta. 

Uutta tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Uudella asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä.

KSOY tietosuojaseloste