Uusia tuulia sähköverkossa

15.11.2019

EPV Tuulivoima_Santavuoren tuulivoimapuisto2_Mikko Havusela

Huomasin tässä, että suotuisia tuulia on ollut liikkeellä! Suomessa on nimittäin rakennettu 2018 loppuun mennessä yhteensä 700 tuulivoimalaa ja määrä lisääntyy kuluvan vuoden aikana arvioiden mukaan 79 tuulivoimalalla. Tämä tarkoittaa yhteensä 2400 megawatin kokonaiskapasiteettia vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin yhteenlaskettu tuulivoimateho on vain hieman pienempi kuin Suomen vesivoiman tuotantokapasiteetti. Energiantuotannossa tuuli ei pääse aivan samoihin lukuihin vesivoiman kanssa, koska sähköntuotanto riippuu tietysti olosuhteista. Kasvua on kuitenkin vuosittain lähes 20% ja villeimmissä kuvitelmissa tavoitteet tuulivoiman tuotantomääristä liikkuvat 60 TWh:n tasolla, mikä on n. 2/3 Suomessa koko vuoden aikana käytetystä sähköstä. Tällä visiolla hallituksen ilmastopoliittiset tavoitteetkin pitäisi saavuttaa heittämällä.

Tuotannon rakentaminen ei yksistään kuitenkaan riitä, vaan sähkö pitää siirtää sitä tarvitseville asiakkaille silloin, kun sähköä tarvitaan. Tätä varten tarvitaan sähköverkkoja. Sähköverkon avulla esimerkiksi rannikolla tuotettua tuulivoimaa on mahdollista siirtää kustannustehokkaasti kaupunkien keskustoihin lataamaan vaikkapa sähköautoja tai tuottamaan lämpöä koteihin. On siis selvä tosiasia, että ilman sähköverkkoja ei uusiutuvaa tuotantoa saada valjastettua yhteiskunnan tarpeisiin. Sähköverkkoinfran tehokas käyttö sähkönsiirrossa on avainasemassa uusiutuvan tuuli- ja aurinkotuotannon lisääntyessä. Tiivistetysti voisi sanoa, että sähköverkon roolina on toimia uusiutuvan tuotannon markkinoille saamisen mahdollistajana, nopeasti ja tehokkaasti.

Uusiutuville energiamuodoille uusia väyliä verkkoon

Meillä on Kymenlaakson Sähköverkossa pitkät perinteet hakea toimivia ratkaisuja verkon tehokkaaseen käyttöön IT järjestelmillä sekä kokeilemalla rohkeasti uusia teknologioita verkossa. Samalla polulla haluamme jatkaa myös uusiutuvan tuotannon lisääntyessä, mikä edellyttää koko sähköjärjestelmältä aivan uudenlaista toimintamallia.

Olemme kuluvan vuoden aikana käyttöönottaneet Kouvolan Metsäkylässä täysin uudenlaista sähköverkon tasajänniteteknologiaa. Uusi teknologia mahdollistaa sähkönsiirron tarkan seurannan lisäksi myös pientuotannon ja akkuvarastojen liittämisen aiempaa pienemmin kustannuksin sähköverkkoon. Teemme parhaillaan järjestelmän kattavaa testausta ja haemme käytännön kokemuksia järjestelmän käytöstä. Odotan innokkaasti ja mielenkiinnolla testijakson aikana saatavia tuloksia! Nämä kehittämämme uudenlaiset ratkaisut tukevat sähkön siirtohinnan maltillista hintakehitystä jatkossakin. Verkkoyhtiönä meidän tulee omalta osaltamme luoda edellytyksiä yhteiskunnan kehittymiselle varmistamalla sähkön siirtoväylän olemassaolo mahdollisimman toimitusvarmasti. Verkkoja pitää kunnossapitää ja uusia, kuten muutakin vanhentuvaa rakennuskantaa, mutta ratkaisujen pitää olla järkeviä ja tulevaisuutta tukevia. Tämä on meidän kantava ajatuksemme verkkojen kehittämisessä.  

Toivotamme uusiutuvat energiamuodot tervetulleeksi liittymään kymenlaaksolaiseen sähköverkkoon, ja siten rakentamaan kanssamme yhteistä vähähiilisempää tulevaisuutta.

Me lupaamme hakea parhaat ja toimivimmat ratkaisut sähkönsiirron toteuttamiseksi.

Jouni Pylvänäinen

Jouni Pylvänäinen
toimitusjohtaja
Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Kirjoita kommentti

Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.