Tietosuoja-asetus tuo oikeuksia, velvollisuuksia ja turvaa

04.05.2017

Teknologian nopea kehitys ja globalisaatio ovat lisänneet henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja liikkumista ennennäkemättömän paljon hyvin lyhyessä ajassa. Tämä kehitys on johtanut siihen, että EU:ssa kehitetään parhaillaan huomattavan vahvaa ja johdonmukaista tietosuojaa turvaamaan henkilön tietoja ja niiden käyttöä. Hanke kulkee nimellä yleinen tietosuoja-asetus ja se on hyväksytty EU:ssa viime vuoden toukokuussa. Asetus astuu voimaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 eli aika tarkkaan vuoden päästä.

tietosuoja

Asetus tuo paljon uutta sekä rekisterinpitäjille eli meille yrityksenä että rekisteröidyille eli kaikille asiakkaillemme. Asiakkaiden oikeudet omiin tietoihin kasvavat ja vastaavasti rekisterinpitäjän velvollisuudet näiden tietojen osalta kasvavat.

Tietosuoja-asetuksen perimmäinen ja tärkein tavoite on turvata yksilön henkilötietoja ja taata henkilötiedoille yhteiset pelisäännöt. Näkyvimpiä vaikutukset ovat rekisteröityjen - asiakkaiden – kannalta. Omat tiedot on jatkossa helpompi tarvittaessa tarkistaa. Loppukäyttäjä voi myös olla uuden asetuksen myötä varma siitä, että yritykset ja palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja samojen sääntöjen mukaisesti ja tietosuojan taso on kaikkialla sama.

Vaikka asetusta voisi nopeasti ajatellen pitää yritysten kannalta rasitteena ja ylimääräisenä työnä, niin se tuo omalta osaltaan myös uusia mahdollisuuksia. Suurin hyöty yritysten kannalta on se, että asiakkaiden luottamuksen digitaalisiin palveluihin kasvaessa uusien palveluiden kehitys ja käyttöönotto helpottuvat.

Energia-alalla, kuten tietysti muillakin aloilla, toimintaa ohjaavat nykyisen henkilötietolain ja jatkossa siis tietosuoja-asetuksen lisäksi myös muita lakeja. Toimintaa ja velvoitteita on tarkasteltava kokonaisuutena. Tietosuoja on kuitenkin meillä jo nyt erinomaisella tasolla ja uuden asetuksen vaatimuksiin vastaamista valmistellaan. Asiakas on tässäkin asiassa keskiössä.

Mika Korkalainen
Tietohallintopäällikkö
Kymenlaakson Sähkö Oy

Kirjoita kommentti

Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.