Olisiko aika painaa vihreää valoa?

04.01.2017

Ollila_Ilkka

Suomea on vaivannut taloustaantuma jo pitkään. Tiukat talousajat ovat vaikuttaneet monen alan toimintaan ja kiristänyt kilpailua. Jotta markkinoilla voisi erottua edukseen kilpailijoista, ovat monet yritykset joutuneet kehittämään toimintaansa ja miettimään asioita uudesta näkökannasta. Uusi vuosi tuo mukanaan taas uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

Ekologisuus ja ympäristövastuu ovat olleet tapetilla jo useita vuosia. Teollisuuden päästöjä on leikattu ja markkinoille tulee koko ajan uusia tuotteita, jotka valmistetaan ympäristötekijät huomioiden ja jotka tähtäävät ympäristöystävällisyyteen myös loppukäyttäjällä. Sähkötuotteidenkin osalta uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua energiaa on tarjolla niin yksityistalouksiin kuin yrityksiin.

Päätös valita vihreää sähköä perustuu usein selkeään syyhyn. Yksittäinen kuluttaja tekee usein päätöksen eettisistä ja periaatteellisista syistä. Yrityksen näkökulmasta katsottuna vihreässä valinnassa on vahvemmin mukana taloudellinen näkökanta ja sen myötä saavutettava lisäarvo ja hyöty.

Voiko yritys saada liiketoiminnalleen aidosti lisäarvoa panostamalla ympäristöystävällisiin ratkaisuihin myös energian hankinnassa? Voisiko vihreä sähkö olla kilpailutekijänä, jolla erottua muista ja luoda uutta kasvua? Ja samalla tietysti kantaa osaltaan vastuuta yhteiskunnasta ja ympäristöstä.

Omia kulutustottumuksiani peilaten, uskon monen suosivan tuotteita, joiden valmistuksessa ympäristönäkökohdat on otettu huomioon. Varsinkin silloin, kun tuotteet tai palvelut ovat hinnaltaan ja laadultaan keskenään lähes tasavertaiset, muut tekijät vaikuttavat suuresti ostopäätökseen. 

Kymenlaakson Sähköllä on jo useamman vuoden ajan ollut tarjolla yrityksille laajalla skaalalla vihreän sähkön tuotteita. Käytännössä kaikki myyntituotteidemme vaihtoehdot ovat saatavilla uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna — oli sopimus sitten määräaikainen, kiinteähintainen, dynaaminen ja toistaiseksi voimassa oleva tai markkinahintaa seuraava spot-tuote. Kaikille tuotteille on myös mahdollista saada sertifikaatti sähkön alkuperästä ja tuotantomuotokin on itse valittavissa.

Olisiko vuonna 2017 aika painaa vihreää valoa, tehdä kestäviä valintoja ja samalla erottua muista? Pieniltä tuntuvilla asioilla voi olla suuri merkitys kokonaisuuden kannalta.

Vastuullista ja menestyksellistä vuotta 2017.

Ilkka Ollila
asiakasvastaava
Kymenlaakson Sähkö Oy

Kirjoita kommentti

Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.
Ole hyvä, täytä puuttuva tieto.

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.