Hankaan alueen sähköverkon parannustyöt ovat käynnistyneet

14.05.2020

Maakaapelointi

Kymenlaakson Sähköverkko Oy on käynnistänyt sähköverkon parannustyöt Hankaan alueella, Hollolassa, sähkönjakelun laadun ja toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi. 

Rakennustyöt ovat alkaneet Riihimäentien pohjoispuolelta ja päättyvät Hakosiltaan junaradan eteläpuolelle. Hankkeessa korvataan 20 kV ilmajohtoa ja pylväsmuuntamoita maakaapeloinnilla ja puistomuuntamoilla. Uutta 20 kV maakaapelia asennetaan noin 8 kilometrin matkalle ja suunnilleen sama määrä vastaavaa ilmajohtoa puretaan. Vanhojen pylväsmuuntamoiden tilalle rakennetaan viisi uutta puistomuuntamoa. Kaapelointityön arvioidaan valmistuvan lokakuun 2020 loppuun mennessä ja vanhan verkon purkutöiden maaliskuun 2021 loppuun mennessä. 

Työ näkyy paikallisille asukkaille Hankaalla, Herrantien varressa tapahtuvalla kaapeloinnilla. Työmaan eteläpuolella Hakosiltaa kohti mentäessä, työ tapahtuu metsäisillä alueilla, jolloin työn ei pitäisi alueen asukkaille juurikaan näkyä. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa.

Työtä urakoi Elvera Oy, valvojana toimii Despro Oy ja rakennuttajana Kymenlaakson Sähköverkko Oy. 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy investoi vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa sähköverkon kunnostukseen ja uudistukseen. Vuonna 2020 Hankaan hankkeen ohella toimitusvarmuutta parannetaan mm. Siltakylässä ja Purolassa Pyhtäällä, Kannusjärvellä Haminassa sekä Virolahdella.  

Lisätietoja: rakennuttamisvastaava Markku Kylmälä, puh. 044 3636 771, Kymenlaakson Sähköverkko Oy