Kymenlaakson Sähkö on suurimpia yhteisöveron maksajia Kymenlaaksossa

26.11.2019

Kymenlaakson Sähkö Oy (emoyhtiö) maksoi vuonna 2018 yhteisöveroa 3,5 M€, minkä lisäksi tytäryhtiömme Kymenlaakson Sähköverkko Oy maksoi yhteisöveroa 0,3 M€. Kymenlaakson Sähkö konsernista maksettiin yhteisöveroa vuonna 2018 yhteensä 3,8 M€.

Toimitusjohtaja Aku Pyymäen mukaan vuoden 2018 yhteisöveron taso 3,8 M€ on normaali ja muodostuu yhtiön tuloksen perusteella. Yhtiön vuoden 2018 tulokseen ei sisälly merkittäviä poikkeavia tai kertaluonteisia eriä.

Yhteisövero on vain pieni osa KSOY:n tilittämistä veroista, jotka ovat kokonaisuudessaan noin 42 M€ vuodessa. Suurimman erän muodostaa sähkövero, 26 M€, ja toiseksesi suurimman erän arvonlisävero, 11 M€.

Kymenlaakson Sähkö tilitti veroja noin 42 miljoonaa euroa vuonna 2018

Lue lisää Kymenlaakson Kauppakamarin sivuilta.

Tiedustelut:
toimitusjohtaja Aku Pyymäki, puh. 0400 397 474