Uusiutuvien energialähteiden tuotantotukeen liittyvät liittymätarjoukset, tarjouspyyntöaika 24.9-7.10.2018

24.09.2018

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) muutos tuli voimaan 25.6.2018. Lakiin lisättiin tarjouskilpailuun perustuva teknologianeutraali uusiutuvan energian preemiojärjestelmä. Sähkön tuottaja saa osallistua tarjouskilpailuun uusiutuvan energian voimalaitoksella, jos verkonhaltijalta on saatu liittymistarjous, joka mahdollistaa voimalaitoksen liittämisen sähköverkkoon huomioiden tarjouksessa asetetut verkon kapasiteettiin liittyvät ehdot. Tarjousten jättöaika Energiavirastolle alkaa 15.11.2018 ja tarjouskilpailun määräpäivä on 31.12.2018.

Voit pyytää liittymätarjouksen Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ltä 24.9.-7.10.2018. 

Linkki tarkempiin ohjeisiin ja tarjouspyyntölomakkeeseen: www.ksoy.fi/sahkonsiirto/liittymatarjoukset-tuotantotuki