Tilinpäätös 2017: Hiilivapaan sähköntuotannon osuus nousi yli 90 prosenttiin

08.03.2018

Kymenlaakson Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 93,6 (94,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 53,7 (13,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä oli 17,4 miljoonaa euroa. Kymenlaakson Sähkö ja sen omistajakunnat sopivat keväällä Kotkan kaupungin omistamien yhtiön osakkeiden (27 prosenttia) hankinnasta ja järjestelyn rahoittamisesta mm. sähköverkon osaa koskevalla leasingsopimuksella. Emoyhtiön omistusjärjestelyn vaikutus konsernin liikevoittoon oli 36,2 miljoonaa euroa. Järjestelyllä ei ollut vaikutusta yhtiön asiakkuuksiin, toimintaan tai toiminta-alueeseen.

Liiketoiminnot kehittyivät ennakoidulla tavalla. Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 48,8 (55,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,4 (4,3) miljoonaa euroa. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 48,0 (41,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 50,8 (8,3) miljoonaa euroa. Sähkönsiirtoverkoston leasingjärjestelyn vaikutus Kymenlaakson Sähköverkon liikevoittoon oli 37,5 miljoonaa euroa.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 64 (84). Investointeihin käytettiin kaikkiaan 19,0 (29,2) miljoonaa euroa.  Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 8,3 miljoonan euron osingon jakamista eli 49,50 (47,90) euroa osakkeelta.

Energialiiketoiminnassa panostettiin päästöttömään energiaan

Kristiinankaupungissa sijaitseva Suomen suurin 34 voimalan Metsälän tuulivoimapuisto valmistui vuodenvaihteessa. Yhtiön omistusosuus puistosta kaksinkertaistaa Kymenlaakson Sähkön tuulivoimatuotannon noin 60 GWh:n vuositasolle. Samalla se nosti oman sähköntuotannon hiilivapaan osuuden yli 90 prosenttiin.

Sähköä myytiin 1 093 (1 200) GWh eli 8,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Laskuun vaikutti edellisvuotta lämpimämpi sää, joka vähensi lämmitystarvetta sekä yksittäisten suurasiakkaiden sähkönhankinnan vähentyminen.  Sähkön myynnistä 46 (45) prosenttia tuotettiin omilla tuotanto-osuuksilla.

Asiakkaiden keskuudessa mielenkiinto oman aurinkosähkön tuottamiseen kasvoi voimakkaasti. Kymenlaakson Sähkö aloitti aurinkosähköjärjestelmien myynnin yhteistyössä Lem-Kem Oy:n kanssa. Sähköverkkoon liitettyjä aurinkosähköjärjestelmiä oli vuoden lopussa 296 (154). 

Sähköverkon toimitusvarmuus kasvaa – keskijänniteverkkoa kaapeloitiin lähes 90 kilometriä

Kymenlaakson Sähköverkon sähkönkäyttäjien määrä on lievässä kasvussa – sähkönkäyttäjiä oli vuoden lopussa 102 823 (102 734). Uusia sähköliittymiä rakennettiin vuoden aikana 217 (213). Jakelualueella käytettiin sähköä 1,3 prosenttia viimevuotista vähemmän eli 1 334 (1 351) miljoonaa kilowattituntia.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit olivat 14,9 (17,0) miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin 89,4 kilometriä. Toimitusvarmuustavoite, jonka mukaan 50 prosenttia asiakkaista tulee olla toimitusvarman verkon piirissä vuoden 2019 loppuun mennessä, on jo saavutettu etuajassa.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474

avainluvut vk 2017