Sähkön laatua ja toimitusvarmuutta parannetaan Miehikkälässä

17.01.2018

Uutta sähköasemaa varten Miehikkälästä ostettiin tontti keväällä 2016. Kuvassa etualalla tonttia lohkomassa Tuomo Hakkarainen.

Voimajohdon rakennustyöt käynnistyvät, 20 kV verkkoa kaapeloidaan

Miehikkälän ja lähialueiden sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi Kymenlaakson Sähköverkko Oy rakentaa Miehikkälään uuden sähköaseman ja sitä syöttävän 110 kV voimajohdon. Voimajohdon rakennustyöt ovat käynnistyneet ja sähköasema valmistuu syksyllä 2018. Lisäksi 20 kV verkkoa kaapeloidaan Miehikkälän keskustan alueella. Kokonaisinvestointi on suuruudeltaan yli 1,5 miljoonaa euroa.

Lepästensuo–Miehikkälä 110 kV voimajohdon rakennustyöt ovat käynnistyneet. Ensimmäinen vaihe alkaa perustustöillä, joiden aikana maastoa paalutetaan tarpeen mukaan ja asennetaan betoniset perustuselementit. Kaikkiaan 1,6 kilometriä pitkä voimajohto rakennetaan tämän talvikauden aikana Suurmiehikkälä–Virojoki liityntäpisteeltä uudelle sähköasemalle.

— Tällä hetkellä sähkön jakelu tapahtuu vielä Suur-Miehikkälän ja Virojen sähköasemilta. Investoinnin valmistuttua sähkö johdetaan puuvarmaa 110 kV-johtoa pitkin uudelle sähköasemalle, josta se jakaantuu useisiin 20 kV johtolähtöihin. Kun verkkoa samalla kaapeloidaan kaikkiaan noin 8 kilometriä ja kuusi pylväsmuuntamoa korvataan uusilla puistomuuntamoilla, paranee sähkön laatu ja toimitusvarmuus merkittävällä tavalla. Vaikutus tuntuu erityisesti Miehikkälän keskustassa, mutta myös lähialueilla, lupaa verkostosuunnittelusta vastaavan yksikön päällikkö Tuomo Hakkarainen Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä.

Sähköaseman rakennustyöt keskustaajaman länsipuolella käynnistyvät ensi keväänä. Kymenlaakson Sähköverkon 34. sähköasema on tarkoitus saada valmiiksi ja ottaa käyttöön syksyllä 2018. 

Kokonaishankkeen suunnittelusta vastaa Empower PN Oy ja voimajohdon urakoinnista TLT-Building Oy. Sähköaseman osalta urakoinnista vastaa Caverion Oy.

Kuvassa: Uutta sähköasemaa varten Miehikkälästä ostettiin tontti keväällä 2016. Kuvassa etualalla tonttia lohkomassa Tuomo Hakkarainen.

Lisätietoja:
Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Verkko-omaisuuden hallinta, yksikön päällikkö Tuomo Hakkarainen, p. 040 8600 515 ja / tai
Käyttö ja rakennuttaminen, rakennuttamisvastaava Markku Kylmälä, p. 044 3636 771