Miehikkälän sähköasema valmistunut, sähkön laatu ja toimitusvarmuus paranevat alueella

24.09.2018

Miehikkälän ja lähialueiden sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi Kymenlaakson Sähköverkko Oy on rakentanut Miehikkälään uuden sähköaseman ja sitä syöttävän 110 kV voimajohdon.

Miehikkälän sähköaseman ilmakuva

Miehikkälän investointiprojektin suunnittelu käynnistyi jo keväällä 2014 ja rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 2018. Sähköaseman rakentamisen lisäksi investoitiin puuvarmaan 110 kV-johtoon sekä noin 8 km pituiseen maakaapelointiin. Lisäksi pylväsmuuntamoita korvattiin puistomuuntamoilla. Investointien vaikutus tuntuu erityisesti Miehikkälän keskustassa, mutta myös lähialueilla.

Miehikkälän sähköaseman rakentamisessa on hyödynnetty uusinta tekniikkaa.  
- Oleellisin vaikutus on kuitenkin sillä, että sähkön jakelua on nyt pystytty jakamaan useisiin 20 kV johtolähtöihin, jolloin mahdolliset sähkönjakelun häiriötilanteet koskettavat aina kerrallaan pienempää määrää asiakkaita ja toimitusvarmuus näin paranee, kertoo verkostosuunnittelusta vastaavan yksikön päällikkö Tuomo Hakkarainen.

Investoinnin kokonaissuuruus oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Kymenlaakson Sähköverkko investoi sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen vuosittain noin 15 miljoonaa euroa.

Miehikkälän sähköaseman rakentamisesta on julkaistu timelapse -video, josta voi seurata koko sähköaseman valmistumisen prosessin. Linkki videoon: https://youtu.be/hKqmkFxaVQk

Hankkeen kokonaissuunnittelusta vastasi Empower PN Oy ja voimajohdon urakoinnista TLT-Building Oy. Sähköaseman osalta urakoinnista vastasi Caverion Oy. Miehikkälän keskustan alueen kaapeloinnista ja tähän liittyvien muuntamoiden rakentamisesta vastasi Elvera Oy.

Lisätietoja:
Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Verkko-omaisuuden hallinta, yksikön päällikkö Tuomo Hakkarainen, p. 040 8600 515 ja / tai 
Käyttö ja rakennuttaminen, rakennuttamisvastaava Markku Kylmälä, p. 044 3636 771