Kunnossapidolla lisää toimitusvarmuutta. Sähköverkon johtokatujen alustoja raivataan Hollolassa ja Orimattilassa

11.01.2018

Johtokatujen alustan raivaus 2018

Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella Hollolassa, Orimattilassa ja myöhemmin myös Artjärvellä tehdään tänä vuonna 20 kV johtokatujen alustojen raivausta. Kaikkiaan raivataan hieman yli 400 kilometriä, josta raivaussuunnitelman mukaan 218 km Hollolan - Orimattilan alueella ja 194 km Artjärven alueella.

Sähköverkon kunnossapitotyönä Kymenlaakson Sähköverkko oksii säännöllisesti 20 kV johtokatujen puustoa ja raivaa alustoja. Hollolan ja Orimattilan alueilla tehtiin puuston oksintaa helikopterista käsin viime kesänä. Nyt samoilla alueilla käynnistyvät 20 kV johtokatujen alustojen raivaukset.

– Ilmajohtojen alla oleva kasvillisuus ja pikkupuusto raivataan säännöllisesti neljän vuoden kierrossa. Samalla oksitaan myös tarpeen mukaan johdon suuntaan kasvavaa puustoa. Näillä kunnossapitotöillä on selvä positiivinen vaikutus sähkön toimitusvarmuuteen, kertoo rakennuttamisvastaava Markku Kylmälä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä.      

Hollolan ja Orimattilan alueilla urakka kestää kevättalven lopulle. Sen jälkeen johtokatujen alustojen kunnossapitotyö siirtyy Artjärven alueella.  Myöhemmin tänä vuonna Orimattilassa tehdään lisäksi pienjänniteverkon raivausta kaikkiaan yli 300 km.

Toivomme metsänomistajilta ja alueiden asukkailta myönteistä suhtautumista ja pahoittelemme raivaustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Urakasta vastaa Puu ja Kaato Oy.

Lisätietoja:
Kymenlaakson Sähköverkko Oy, rakennuttamisvastaava Markku Kylmälä, p. 044 3636 771
Puu ja Kaato Oy, Marko Ylä-Kotola, p. 050 373 6156.