Tilinpäätös 2016: Tulos kääntyi nousuun, investoinnit ja asiakasmäärä kasvoivat

09.03.2017

Kymenlaakson Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 94,1 (93,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta puolella ja oli 13,4 (9,1) miljoonaa euroa. Investointeihin käytettiin kaikkiaan 29,2 (16,7) miljoonaa euroa.

Tuloksen positiiviseen kehitykseen vaikuttivat mm. sähkön käytön ja myynnin kasvu, asiakasmäärän hienoinen kasvu sekä siirtomaksuihin heinäkuussa tehty tasokorotus.

Molemmat pääliiketoiminnot – energia ja verkko – kehittyivät ennakoidulla tavalla. Sähköä myytiin 1 200 (1 124) GWh eli 6,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 55,6 (57,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,3 (1,2) miljoonaa euroa.

Sähkönkäyttäjien määrä nousi hieman vuonna 2016 ja oli 102 734 (102 590). Sähkön käyttö jakelualueella kasvoi 5,6 prosenttia ja oli 1 351 (1 279) GWh. Sähköliittymiä rakennettiin vuoden aikana 213 (233) kappaletta. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 41,2 (39,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,3 (9,8) miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 11 miljoonan euron osingon jakamista eli 47,90 euroa osakkeelta.

Investointeja toimitusvarmuuteen ja tuulivoimaan
Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 29,2 (16,7) miljoonaa euroa. Verkkoinvestointeihin eli sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tästä käytettiin 17,8 (12,3) miljoonaa euroa.

Energialiiketoiminnan investoinnit ovat viime vuosina painottuneet päästöttömiin energialähteisiin. Suurimmat investoinnit on toteutettu EPV Tuulivoima Oy:n kautta. Vuonna 2016 Ilmajoella otettiin käyttöön Santavuoren tuulivoimapuisto, johon Kymenlaakson Sähkö investoi 2,6 miljoonaa euroa. Lisäksi tehtiin 5,4 miljoonan euron investointipäätös Metsälän tuulivoimapuistoon Kristiinankaupungissa.

Verkostoinvestointeja toteutettiin kehittämissuunnitelman mukaisesti eri puolella jakelualuetta yli 20 kohteessa. Tällä hetkellä jo yli puolet asiakkaistamme on toimitusvarman verkon piirissä.

Henkilöstömäärä puolittui
Konsernin henkilöstömäärä puolittui, kun verkonrakennusyhtiö Kyvera Oy siirtyi osaksi Elvera Oy:tä. Loppuvuodesta konsernin talouden ja hallinnon toimintoja ryhdyttiin sopeuttamaan uutta yhtiörakennetta ja palvelutarvetta vastaavaksi.  Konsernin palveluksessa työskenteli vuonna 2016 keskimäärin 84 (137) henkilöä.  Vuoden 2016 lopussa yhtiön palveluksessa työskenteli vakinaisesti 68 henkilöä.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474

tilinpaatos_taulukko