Sähkövuosi 2016 Kymenlaakson Sähkössä

16.01.2017

Sähkövuosi 2016 toi mukanaan mm. merkittäviä panostuksia hiilineutraaliin energiantuotantoon, kuluttajien kasvavan kiinnostuksen aurinkosähköön sekä siirtohintojen valtakunnallisen korotuspaineen. Nämä näkyivät myös Kymenlaakson Sähkön toiminnassa. Vuoden 2016 saldo on positiivinen sähkön tuotannon, myynnin ja kulutuksen mittareilla.

sähkövuosi

Sähkön myynti ja käyttö kasvoivat

Vuonna 2016 sähkön myynti ja käyttö kääntyivät kasvuun. Sähköä myytiin 1 200 (1 124) GWh eli 6,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön käyttö jakelualueella kasvoi noin 5,6 prosenttia ja oli 1 351 (1 279) GWh. Suomen hitaasti elpyvä taloustilanne heijastui kuitenkin edelleen rakentamiseen, ja uusia liittymissopimuksia tehtiin Kymenlaakson Sähköverkon alueella vain 213 (233) kappaletta.

Aurinkosähkön läpimurto, panostuksia tuulivoimaan

Aurinkosähkön pientuotanto teki läpimurtonsa vuonna 2016. Kymenlaakson Sähköverkon toiminta-alueella oli vuoden loppuun mennessä kytketty verkkoon kaikkiaan 125 aurinkoenergiajärjestelmää, joista 77 kappaletta vuoden 2016 aikana. Pientuottajista valtaosa myi osan tuottamastaan sähköstä Kymenlaakson Sähkölle.

Kymenlaakson Sähkö jatkoi panostuksiaan hiilivapaaseen tuotantoon ja tuulivoimaan. Kesällä otettiin käyttöön Santavuoren tuulivoimapuisto, joka tuottaa sähköä 15,6 GWh eli noin 6 000 kerrostalokaksion vuosittaisen sähköntarpeen verran. Viime vuonna tehtiin myös 5,4 miljoonan euron investointipäätös EPV Energian Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimapuistoon. 34 voimalan puisto valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä ja nostaa tuulivoimalla tuotetun sähköenergian määrän 60 GWh:n vuositasolle ja yhtiön hiilivapaan tuotannon osuuden 90 prosenttiin.

Investointeja sähkön laatuun

Vuoden 2016 alussa agendalle nousivat verkkoyhtiöiden kasvavat investointitarpeet toimitusvarmuuteen ja niiden mukanaan tuomat siirtohintojen korotuspaineet. Ne realisoituivat myös Kymenlaakson Sähköverkon hinnoittelussa, ja verollista siirtomaksua korotettiin heinäkuussa keskimäärin 5,8 prosenttia. Loppuvuodesta ilmoitettiin vielä toisesta korotuksesta vuodelle 2017. Lisäksi liittymismaksuja korotettiin kesällä 2016.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantava kehittämisohjelma jatkui viime vuonna noin 15 miljoonan euron vuositasolla. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin vuoden aikana lähes 20 kohteessa eri puolilla jakelualuetta. Merkittävimmät yksittäiset investointikohteet olivat Pukkila ja Lapinjärvi. Pukkila sai uuden sähköaseman sekä sitä syöttävän 110 kV voimansiirtojohdon. Yli 2 miljoonan euron investointi valmistui lokakuun lopulla. Vastaavanlainen urakka käynnistyi myös Lapinjärvellä, jossa voimajohdon rakennustyöt käynnistyivät syksyllä ja sähköasema valmistuu kuluvana vuonna.  

Toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtiin myös mittavaa kunnossapitotyötä. Viime vuonna käynnistettiin kolmevuotinen projekti, jonka aikana uusitaan noin 5 400 asiakkaan etäluettava mittari. Lisäksi sähköverkkoa kuvattiin ilmasta käsin kevään aikana kaikkiaan yli 1 100 kilometriä ja johtoalueen reunapuita oksittiin helikopterilla kaikkiaan noin 180 johtokilometriä.

Jakeluhäiriöt kestoltaan lyhyitä

Sähkövuodelle 2016 osui muutama jakeluhäiriöitä aiheuttanut myrsky. Helmikuussa tykkylumi katkoi sähköjä useamman päivän ajan. Sen sijaan kesäkuun Salomonin ja syyskuun Rauli-myrskyn aikana Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella vältyttiin pahimmilta vahingoilta. Kaikkiaan jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden viime vuonna oli keskimäärin 1,63 (2,37) tuntia. Sähköverkon pitkään jatkuneet toimitusvarmuusinvestoinnit ovat selvästi tuottaneet tulosta sähkönjakelun keskeytysten kestoa mitattaessa.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474