Kymenlaakson Sähköverkon toimitusvarmuus valtakunnallista keskiarvoa parempi

29.06.2017

Energiateollisuus on julkaissut sähkönjakelun valtakunnallisen keskeytystilaston vuodelta 2016. Valtakunnallisessa vertailussa Kymenlaakson Sähköverkon toimitusvarmuus on hyvällä tasolla ja häiriöiden kesto asiakasta kohden selvästi keskiarvoa lyhyempi.

viankorjaus

Valtakunnallisesti sähkönjakelu oli vuonna 2016 keskeytyneenä noin kaksi tuntia sähkönkäyttäjää kohden. Vaihtelu on suurta riippuen sijainnista: asemakaava-alueella keskimääräinen keskeytysaika oli alle tunti ja asemakaava-alueiden ulkopuolella vajaa 8 tuntia. Kymenlaakson Sähköverkon alueella sähkökatkojen kesto asiakasta kohden oli selvästi valtakunnallista keskiarvoa lyhyempi ja oli keskimäärin 1,6 tuntia (2,4 tuntia vuonna 2015).

Suomeen osui vuonna 2016 tavallista vähemmän myrskyjä, mutta siitä huolimatta suurin osa sähkökatkoista johtui myrskyjen sekä lumen aiheuttamista vioista. Valtakunnallisesti kaikista keskeytyksistä vain noin 8 % oli ns. suunniteltuja työkeskeytyksiä. Kymenlaakson Sähköverkon alueella tykkylumi aiheutti häiriöitä sähkönjakeluun usean päivän ajan helmikuun lopulla. Sen sijaan vuoden 2016 suurimmat myrskyt, kesäkuun Salomon ja elokuun Rauli, eivät aiheuttaneet Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella suuria tuhoja.

Mittarit osoittavat investointien tuottavan tulosta

Kymenlaakson Sähköverkon alueella sähkönjakelun luotettavuutta seurataan useilla eri mittareilla niin oman toiminnan kuin asiakaskokemuksenkin näkökulmasta. Tavoitteena on mahdollisimman häiriötön sähkönjakelu ympäri vuoden kaikissa olosuhteissa. Vuoden 2016 positiivinen kehitys keskeytystilastoissa kertoo verkon kehittämisen ja investointien tuottavan tulosta. Suomessa sähköverkkoja uusitaan parhaillaan noin 800 miljoonalla eurolla vuodessa. Kymenlaakson Sähköverkon investoinnit verkkoihin 2011–2016 ovat olleet kaikkiaan noin 110 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna toimitusvarmaan verkkoon investoidaan kaikkiaan noin 15 miljoonaa euroa. Määrällisesti eniten kohteita on Kotkan alueella. Euromääräisesti suurin investointi löytyy Lapinjärveltä.

Energiateollisuus ry:n laatima vuoden 2016 keskeytystilasto perustuu 56 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 98,3 % Suomen jakeluverkkojen johtopituudesta. Tilasto on ladattavissa Energiateollisuus ry:n sivuilta Sähkön keskeytystilasto 2016.